Абонирайте се за Информационен бюлетин
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
Военна и травма хирургия
Риносептопластика: Съвременни хирургични техники
Cерумни маркери при солидни тумори – клинична интерпретация
Обща хистология
Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексология
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и медицинска екология
Геномна медицина
Геномна медицина
Редки генетични болести
Редки генетични болести
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
 
Мобилизация на периферните нерви
 
Проф. д-р, Евгения Димитрова
Дата: 2016, Стр: 268, издателство НСА - ПРЕС, формат 84x60/8
Трето допълнено и преработено издание
Цена: 43,00 Лева
Cерумни маркери при солидни тумори – клинична интерпретация
 
Яна Бочева, дата: 2016, 182 стр
Книгата съдържа актуалната информация за серумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с онкологични заболявания
Цена: 24,00 Лева
Болка  
Болка
Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн, Година : 2016
В тази монография читателят ще открие всички най-съвременни факти, теории, хипотези и лечебни възможности, свързани с многообразните аспекти на болката.
Поради тази причина настоящата монография представлява и практическо ръководство за всички невролози и лекари от други медицински специалности, които се интересуват от проблема "болка"
Цена: 33,00 Лева
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
 
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
Нели Рибарова, Ася Гладилова, Дата: 2016, Стр: 248
Учебник за студенти по здравни грижи, медицина, дентална медицина, медицински сестри, акушери, инспектори по обществено здраве, специализиращи и практикуващи лекари
Цена: 25,00 Лева
Клинична паразитология и тропическа медицина  
Колективно издание
Стр: 600, Изд: ИЗТОК ЗАПАД, 2016 г., твърда корица
 
Цена: 36,00 лв.
Спешна доболнична специализирана помощ
 
Спешна доболнична специализирана помощ
Симптомо-синдромен компендиум за лекари и специалисти по обществено здраве
Цена: 30,00 Лева
Мобилизация на периферните нерви
  Мобилизация на периферните нерви
 
Клинична паразитология и тропическа медицина
 
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
 
Болка
 
Физикохимия
 
Спешна доболнична специализирана помощ
 
Ръководство за практически упражнения по микробиология
 
Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014
 
Ръководство по микробиология
 
Военна и травма хирургия
 
Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
 
Автоимунни болести в клиничната практика
 
Хигиена и хранене, практическо ръководство за студенти и специалисти
 
Латерална организация на липидните мембрани
 
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
 
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет  
Клинична аудиология
 
Кардиология 2015
 
Въведение във физиотерапията- основни средства и методи
 
Карцином на ректума
 
Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки
 
Обща хистология
 
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
 
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
 
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна 
Нарушения, диагностика, лечение
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Съдова ехография
Съдова ехография
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
НОВО
Основи на патофизиология
Основи на патофизиология
Патофизиология
Патофизиология
Лекарствен справочник
Лекарствен справочник