Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Редки генетични болести - част първа
  Редки генетични болести - част първа
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Мобилизация на периферните нерви
  Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
  Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
Геномна медицина - първа част
  Геномна медицина - първа част
 
 
Спешна доболнична специализирана помощ
 
Спешна доболнична специализирана помощ
Симптомо-синдромен компендиум за лекари и специалисти по обществено здраве
Цена: 30,00 Лева
Хронична венозна болест
 
Автор: Николай Дончев, Дата: 2016, стр: 124
Книгата представя симптоматиката, диагностиката и съвременното лечение на хроничната венозна болест
Цена: 24,00 Лева
Компресионни невропатии  
Диагностиката на компресионните невропатии първоначално е клинична и всеки лекар се сблъсква в кабинета си с пациенти, страдащи от тези заболявания, но диагнозата понякога се поставя трудно без неврофизиологични изследвания. Това е така, защото по принцип не се мисли за компресионните невропатии.
Цена: 16 Лева
Лабораторна диагностика на анемии  
- Клинично-лабораторни методи за откриване на анемии
- Остра следкръвоизливна анемия
- Желязонедостатъчна анемия
- Анемия при хронични заболявания
- Сидерабластни анемии
- Хемолитични анемии
- Хемоглобинопатии и таласемични синдроми
- Мегалобластни анемии
Цена: 12 Лева
Мобилизация на периферните нерви
 
Проф. д-р, Евгения Димитрова
Дата: 2016, Стр: 268, издателство НСА - ПРЕС,
Трето допълнено и преработено издание
Цена: 43,00 Лева
Хронична венозна болест
  Хронична венозна болест
 
Кинезитерапия при при някои по-често срещани хирургични заболявания
  Кинезитерапия при при някои по-често срещани хирургични заболявания
Кинезитерапия при хранителни разстройства
  Кинезитерапия при хранителни разстройства
Физическа активност и спорт при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност
  Физическа активност и спорт при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност
Лечебна езда
  Лечебна езда
Лабораторна хематология
  Лабораторна хематология
Лабораторна диагностика на анемии
  Лабораторна диагностика на анемии
Принципът на Войта
  Рефлексотерапия върху ходило и длан
Компресионни невропатии
  Компресионни невропатии
Принципът на Войта
  Рефлексотерапия върху ходило и длан
Принципът на Войта
  Лимфодренажен масаж
Хигиена и медицинска екология (Превантивна медицина)
  Хигиена, хранене и професионални болести - Учeбник зa cтудeнти по мeдицинa и общопрaктикувaщи лeкaри.
Организация и управление на спешната медицинска помощ
  Организация и управление на спешната медицинска помощ
Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването
  Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Пропедевтика на вътрешните болести
  Пропедевтика на вътрешните болести
Гастроентерология и хепатология
  Гастроентерология и хепатология
1
Възрастните като пациенти
  Възрастните като пациенти
Клинична паразитология и тропическа медицина
  Клинична паразитология и тропическа медицина
2
Мобилизация на периферните нерви
  Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
  Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
3
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет   Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
  Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
4
Болка
  Болка
Физикохимия
  Физикохимия
5
Военна и травма хирургия
  Военна и травма хирургия
Ръководство по хирургия с атлас Т. ХVI
Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
  Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
6
Автоимунни болести в клиничната практика
  Автоимунни болести в клиничната практика
Хигиена и хранене, практическо ръководство за студенти и специалисти
  Хигиена и хранене, практическо ръководство за студенти и специалисти
7
Латерална организация на липидните мембрани
  Латерална организация на липидните мембрани
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
  Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
8
Клинична аудиология
 
 
9
 
http://www.newbgbooks.medbookbg.com/NewBooks/page_1.html

Диета за плосък корем