Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
 
АРТРОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА
 
 
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Пламен Кинов
2014 г.
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
 
Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система
 
Образна диагностика на белодробната тромбоемболия
 
 
Заболявания на отделителната система
 

2014 година

Редки генетични болести - част първа
 
Редки генетични болести - част първа
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2014 година
Редки генетични болести - част втора
 
Редки генетични болести - част втора
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2014 година
Пропедевтика на клиничната токсикология  
Пропедевтика на клиничната токсикология
2013 г.
Медицинска онкология
 
Медицинска онкология
 

Страници 858
Медицина на бедствените ситуации
 
Наръчник по рентгенология - индикации, находки, работни техники, диференциална диагноза  
Наръчник по рентгенология - индикации, находки, работни техники, диференциална диагноза
РАК НА ГЪРДАТА
 
РАК НА ГЪРДАТА
Под редакция на Георги Димитров, Иван Гаврилов, Теофил Седлоев, Йовчо Йовчев
2014 година
Медицина на бедствените ситуации - компендиум
 
Как се разчита електрокардиограма
 
Автори: Борислав Иванов
2014 г.
Спешни състояния при вътрешните болести  
Спешни състояния при вътрешните болести
под редакцията на проф. М. Григоров и доц. И. Мазнев
ФИБРОМИАЛГИЯ  
Д-р Валентина Решкова, проф.Рашо Рашков
Клинична невроанатомия
 
Медицинско право
 
Болка  
Под ред. на д.р В. Решкова
Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“
  Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“
  Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации
 
Артериална хипертония- съвременни аспекти
 
Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика  
Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика
 
Гнойно-септична хирургия
 
Към съвременния аспект на атеросклерозата
 
Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще
 
Вентилаторна/оксигенационна терапия в детската възраст
 
ОСНОВИ НА АНАТОМИЯТА И ФИЗИОЛОГИЯТА
 
ОСНОВИ НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
 
Основи на проблемната патофизиология на човека  
Основи на проблемната патофизиология на човека
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
 
УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "ФАРМАЦЕВТИ" И "РЕХАБИЛИТАТОР И ЕРГОТЕРАПЕВТ" ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Лекарствени взаимодействия. Механизми и клинично значение.
 
Лекарствен справочник

Седмо преработено

 

Клинична епидемиология