Абонирайте се за Информационен бюлетин
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
  Спешна педиатрия
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Редки генетични болести - част първа
  Редки генетични болести - част първа
Редки генетични болести - част втора
  Редки генетични болести - част втора
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Геномна медицина - първа част
  Геномна медицина - първа част
Геномна медицина - втора част
  Геномна медицина - втора част
 
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  
Съвременни ехокардиографски методи
И. Даскалов, В. Петрова, 2016, Стр: 230, Лакс бук, твърда корица, Издателство Laxbook
Идеята на книгата е да популяризира високо технологичната ехокардиография, като авторите се опитват да направят по-разбираема, по-достъпна и по-лесно изпълнима ехокардиографията от висок клас.
Цена: 60,00 Лева
12 клинични случая от реанимационната практика
 
Маргарита Атанасова, Дочка Цонева
Дата : 2016, Стр: 218 , Издателство: Парадигма
Книгата е предназначена за лекари от различни специалности - анестелози, хирурзи, кардиолози, интернисти, както лекари-специализанти и студенти по цедицина, интересуваще се от проблемите на интензивната медицина.
Цена: 20,00 Лева
Спешна педиатрия
 
Под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Т. Шмилев
Страници: 720, 2016 г. Издателство Райков
4-то издание на "Спешна педиатрия". То е преработено, допълнено и осъвременено, включвайки последните достижения в областта на спешната медицина.
Цена: 78.00 лв.
Клинична психология
 
Д. Демарк, Ж. Жуани, Б. Поатвен, И.Сен-Жан
дата: 2016, 502 стр, Издателство Изток Запад, твърда корица, формат А4
 
Цена: 35,00 Лева
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции  
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
„Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции” е полезна за практиката на кардиолози, интернисти, пулмолози, хематолози, ендокринолози, невролози, анестезиолози, хирурзи, студенти и всички заети в областта на медицината, които проявяват интерес към въпросите, коментирани в книгата.
Цена: 15,00 Лева
Детска невропсихология
 
проф. Ваня Матанова, дата: 2016, 156 стр, издателство STENO
При някои заболявания, например аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други, обаче дори и успешно функциониращите деца демонстрират съществени пропуски в уменията си за интроспекция, саморефлексия, концентрация и адаптивно мислене.
Цена: 15,00 Лева
Случаи от практиката на клиничния психолог
 
Под редакцията на проф. Ваня Матанова, дата: 2016, 228 стр, издателство STENO
Ценно помагало в терапевтичната работа на всеки психотерапевт
Цена: 15,90 Лева
Клинична психология
 
Тимоти Тръл, Мичъл Дж. Принстайн, дата: 2016, 680 стр, Изд. Изток Запад, твърда корица, формат А4
Високоуважаван клиницист и изследовател, д-р Тръл изследва строгата изследователска подготовка, която получават клиницистите, заедно с емпирично подкрепените методи за оценка и интервенциите, които клиничните психолози трябва да разбират, за да имат успех в областта.
Цена: 55,00 Лева
Психиатрия - учебник за студенти и специализиращи лекари  
Психиатрия - учебник за студенти и специализиращи лекари
Под редакцията на проф. Вихра Миланова
Изд. Медицина и Физкултура, 550 стр, 2013 г.
 
Цена: 40,00 Лева  
Пред Ескулап всички са равни
 
Под редакция на: акад. проф. Иван Миланов, проф Лъчедар Трайков, Изд. Медицина и Физкултура, 2016 г.
 
Цена: 35,00 Лева
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
под ред. на Иван Иванов и Владимир Пилософ, 2016, Стр: 268
Доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.4.2015, Пловдив
Цена: 19,20 Лева
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
  Спешна педиатрия
Спешна педиатрия - училище по детска неврология
  Спешна педиатрия - училище по детска неврология
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
  Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Биохимия: протоколна тетрадка
  Биохимия: протоколна тетрадка
Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина
  Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Съвременни ехокардиографски методи
  Клинична психология
Съвременни ехокардиографски методи
  Съвременни ехокардиографски методи
1
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
  Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
  Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
2
Хронична венозна болест
  Хронична венозна болест
Компресионни невропатии
  Компресионни невропатии
3
Кинезитерапия при при някои по-често срещани хирургични заболявания
  Кинезитерапия при при някои по-често срещани хирургични заболявания
Кинезитерапия при хранителни разстройства
  Кинезитерапия при хранителни разстройства
4
Физическа активност и спорт при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност
  Физическа активност и спорт при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност
Клинична паразитология и тропическа медицина
  Клинична паразитология и тропическа медицина
5
Лабораторна хематология
  Лабораторна хематология
Лабораторна диагностика на анемии
  Лабораторна диагностика на анемии
6
Мобилизация на периферните нерви
  Мобилизация на периферните нерви
Клинична аудиология
 
7
Хигиена и медицинска екология (Превантивна медицина)
  Хигиена, хранене и професионални болести - Учeбник зa cтудeнти по мeдицинa и общопрaктикувaщи лeкaри.
Организация и управление на спешната медицинска помощ
  Организация и управление на спешната медицинска помощ
8
Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването
  Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
9
Пропедевтика на вътрешните болести
  Пропедевтика на вътрешните болести
Гастроентерология и хепатология
  Гастроентерология и хепатология
10
Възрастните като пациенти
  Възрастните като пациенти
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет   Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
11
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
  Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
Скрининг на маточната шийка - атлас
  Скрининг на маточната шийка - атлас
12
 
Спешна педиатрия - училище по детска неврология
Хронична венозна болест
Компресионни невропатии
Лабораторна диагностика на анемии
Мобилизация на периферните нерви
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина