Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
Диференциална психология
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Спешна педиатрия
Усложнения на чернодробната цироза
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Клинична туберкулоза
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексология
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и медицинска екология
Геномна медицина
Геномна медицина
Редки генетични болести
Редки генетични болести
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
 
Клинична туберкулоза
 
Под редакцията проф. д-р Петко Минчев
Настоящият труд за първи път в българската медицинска книжнина обхваща цялостно проблема туберкулоза - етиопатогенеза, имунологични феномени, съвременна диагностика, международни стандарти за грижи при туберкулоза, белодробни форми на туберкулоза, извънбелодробни форми на туберкулоза, принципи на съвременна противотуберкулозна терапия, проблем латентна туберкулозна инфекция, MDR и XDR туберкулоза, специфична имунопрофилактика на заболяването.
Цена: 80,00 Лева
Диференциална психология  
Диференциална психология" е съвременен учебник, който представя най-важната и нова литература върху личността, интелектуалните способности, мотивацията и други индивидуални различия като креативността, емоционалната интелигентност, лидерството и професионалните интереси.
Цена: 45,00 лева
Автоимунни болести в клиничната практика  
Автоимунни болести в клиничната практика
Учебникът е първи по рода си н българската литература и е предназначен както за студенти, така и за специализиращи и практикуващи лекъри. С това издание се цели насочване на вниманието на българските специалисти върху автоимунните болести и обогатяване на познанията в тази област.
Книгата би могла да се използва и като справочник относно същността, клиничната значимост и надеждността на имунологичните изследвания за диагностиката и терапията на автоимунните болести.
Цена: 38 Лева
Ръководство за упражнение по функционална диагностика на опорно-двигателния апарат
 
Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
 
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет  
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
 
ОСНОВИ НА ФИЗИКАЛНАТА МЕДИЦИНА, ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - (ВКЛ. ЕРГОТЕРАПИЯ И MEDICAL SPA) учебник - част 1
 
ОСНОВИ НА ФИЗИКАЛНАТА МЕДИЦИНА, ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - (ВКЛ. ЕРГОТЕРАПИЯ И MEDICAL SPA) учебник - част 1
 
Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия
 
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници
 
Кардиология 2015
 
Усложнения на чернодробната цироза
 
2
Наръчникът по гинекология и акушерство
 
Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти
 
3
Физиотерапия при мекотъканни увреди в областта на коленния комплекс
 
Основи на мускулно-скелетната рехабилитация
 
4
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
 
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
 
5
Раменен комплекс – функционална диагностика и кинезитерапия
 
Съдова ехография
 
6
Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник
 
Клетъчна биология
 
7
Мобилизация на нервната система
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
 
8
Как се разчита електрокардиограма
 
Автори: Борислав Иванов
2014 г.
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
 
9
Сексуална медицина. Актуални проблеми
  Сексуална медицина. Актуални проблеми
Артропластика на тазобедрената став
 
 
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Пламен Кинов
2014 г.
10
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1
 
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 2
 
11
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3
 
2015 г.
Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.
 
12
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна 
Нарушения, диагностика, лечение
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Съдова ехография
Съдова ехография
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
НОВО
Основи на патофизиология
Основи на патофизиология
Патофизиология
Патофизиология
Лекарствен справочник
Лекарствен справочник