Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
Съдова ехография
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Спешна педиатрия
Усложнения на чернодробната цироза
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Оториноларингология - УНГ
Пулмология
Психология , психотерапия
Сестрински грижи
Хепатология
Хигиена и медицинска екология
Геномна медицина
Геномна медицина
Редки генетични болести
Редки генетични болести
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
 
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
 
1
Кардиология 2015
 
Усложнения на чернодробната цироза
 
2
Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.
 
Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти
 
3
Съдова ехография
 
Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
 
4
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
 
Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система
 
5
Сърдечно-съдови биомаркери  
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
 
6
Клинична епидемиология
 
Клетъчна биология
 
7
Генома медицина - първа част
 
Генома медицина - първа част
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2015 година
Долекарска помощ
 
8
Как се разчита електрокардиограма
 
Автори: Борислав Иванов
2014 г.
Травми в урогениталната система 
 
9
Сексуална медицина. Актуални проблеми
  Сексуална медицина. Актуални проблеми
Артропластика на тазобедрената став
 
 
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Пламен Кинов
2014 г.
10
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1
 
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 2
 
11
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3
 
2015 г.
Невропсихология
 
12
 
НОВО
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
НОВО
Основи на патофизиология
Основи на патофизиология
НОВО
Основи на анатомията и физиологията
Основи на анатомията и физиологията
НОВО
Патофизиология
Патофизиология
НОВО
Лекарствен справочник
Лекарствен справочник