Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
Съдова ехография
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Спешна педиатрия
Усложнения на чернодробната цироза
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и медицинска екология
Геномна медицина
Геномна медицина
Редки генетични болести
Редки генетични болести
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
 
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството  
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
Настоящото издание е четвърта поредна книга, касаеща проблемите на спешната педиатрия на издателство Ласкбук. Изложената проблематика е разисквана на IV-та национална конференция в Хисаря.
Цена: 40,00 Лева
1
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
 
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
 
Кардиология 2015
 
Усложнения на чернодробната цироза
 
2
Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.
 
Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти
 
3
Физиотерапия при мекотъканни увреди в областта на коленния комплекс
 
Основи на мускулно-скелетната рехабилитация
 
4
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
 
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
 
5
Невропсихология
 
Съдова ехография
 
6
Клинична епидемиология
 
Клетъчна биология
 
7
Генома медицина - първа част
 
Генома медицина - първа част
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2015 година
Долекарска помощ
 
8
Как се разчита електрокардиограма
 
Автори: Борислав Иванов
2014 г.
Травми в урогениталната система 
 
9
Сексуална медицина. Актуални проблеми
  Сексуална медицина. Актуални проблеми
Артропластика на тазобедрената став
 
 
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Пламен Кинов
2014 г.
10
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1
 
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 2
 
11
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3
 
2015 г.
 
12
 
НОВО
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
НОВО
Основи на патофизиология
Основи на патофизиология
НОВО
Основи на анатомията и физиологията
Основи на анатомията и физиологията
НОВО
Патофизиология
Патофизиология
НОВО
Лекарствен справочник
Лекарствен справочник