Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
Клинична аудиология
Ръководство за практически упражнения по микробиология
Кардиология 2015
Наръчник по гинекология и акушерство
Автоимунни болести в клиничната практика
Спешна доболнична специализирана помощ
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексология
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и медицинска екология
Геномна медицина
Геномна медицина
Редки генетични болести
Редки генетични болести
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
 
Атлас на мозъка  
Атлас на мозъка
Хр. Желязков, Т. Китова, И. Кехайов, Т. Караманлиева 
Дата:2015, Стр: 176
 
Цена: 19,20 Лева
Ръководство за практически упражнения по микробиология  
Ръководство за практически упражнения по микробиология
Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова
Стр: 326, 2015 г.
Пособието включва подробни и обхватни сведения по всички основни теми на лабораторията по микробиология
Цена: 24,00 Лева
Спешна доболнична специализирана помощ
 
Спешна доболнична специализирана помощ
Симптомо-синдромен компендиум за лекари и специалисти по обществено здраве
Цена: 30,00 Лева
Диагностика и лечение на остри мозъчни инсулти
 
Силва Андонова-Атанасова
Издателство Стено, 2015 год. 184 стр.
Настоящото ръководство представя видовете диференцирано и недиференцирано лечение при пациенти с остър инсулт в зависимост от вида, тежестта и наличните показания за съответния тип лечение. Практическото ръководство представя типа поведение, което е предпоставка за ранна диагноза и избор на правилен терапевтичен подход.
Цена: 16,00 Лева
Диференциална психология  
Диференциална психология" е съвременен учебник, който представя най-важната и нова литература върху личността, интелектуалните способности, мотивацията и други индивидуални различия като креативността, емоционалната интелигентност, лидерството и професионалните интереси.
Цена: 45,00 лева
Автоимунни болести в клиничната практика  
Автоимунни болести в клиничната практика
Учебникът е първи по рода си н българската литература и е предназначен както за студенти, така и за специализиращи и практикуващи лекъри. С това издание се цели насочване на вниманието на българските специалисти върху автоимунните болести и обогатяване на познанията в тази област.
Книгата би могла да се използва и като справочник относно същността, клиничната значимост и надеждността на имунологичните изследвания за диагностиката и терапията на автоимунните болести.
Цена: 38 Лева
Спешна доболнична специализирана помощ
 
Ръководство за практически упражнения по микробиология
 
Клинична аудиология
 
Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
 
Автоимунни болести в клиничната практика
 
Хигиена и хранене, практическо ръководство за студенти и специалисти
 
Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст
 
Локус на контрол, житейски психотравмени събития и тревожни симптоми в юношеска възраст
 
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет  
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
 
Кардиология 2015
 
Въведение във физиотерапията- основни средства и методи
 
Карцином на ректума
 
Физиотерапия при мекотъканни увреди в областта на коленния комплекс
 
Основи на мускулно-скелетната рехабилитация
 
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
 
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
 
Раменен комплекс – функционална диагностика и кинезитерапия
 
Съдова ехография
 
Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник
 
Клинична туберкулоза
 
Мобилизация на нервната система
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
 
Как се разчита електрокардиограма
 
Автори: Борислав Иванов
2014 г.
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
 
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна 
Нарушения, диагностика, лечение
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Съдова ехография
Съдова ехография
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
НОВО
Основи на патофизиология
Основи на патофизиология
Патофизиология
Патофизиология
Лекарствен справочник
Лекарствен справочник