Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
 
Спешна доболнична специализирана помощ
 
Спешна доболнична специализирана помощ
Симптомо-синдромен компендиум за лекари и специалисти по обществено здраве
Цена: 30,00 Лева
Мобилизация на периферните нерви
 
Проф. д-р, Евгения Димитрова
Дата: 2016, Стр: 268, издателство НСА - ПРЕС, формат 84x60/8
Трето допълнено и преработено издание
Цена: 43,00 Лева
Възрастните като пациенти
 
Беловеждов, Визев, Коев, Лозанов, Попилиев, Стойнов, Шейтанов, Страници: 180, 2003 г. Издателство Райков
Трудът е интернистична гериатрия, т.е. представяне на възрастовата патология от гледище на интерниста, поради което не са разгледани въпроси касаещи хирургията, урологията и неврологията.
Цена: 18.00 лв.
Пропедевтика на вътрешните болести
 
П. Солаков, Ст. Кузманова
Страници: 350, 2009 г. Издателство Райков
Учебникът е предназначен за студенти медици, интернисти и лекари на обща практика.
Цена: 28.00 лв.
Хомеопатия - досиетата на експерта: Педиатрия
 
Мишел Боарон, Франсоа Ру
дата: 2016, 272 страници, Издателство Изток Запад

С тази нова библиотека предлагаме адаптирани решения на фармацевта и на неговия екип. Всеки тематичен труд ще ви позволи също така да задълбочите познанията си по хомеопатия и така да отговорите на различните очаквания на вашите пациенти.

Цена: 20,00 Лева
Пропедевтика на вътрешните болести
  Пропедевтика на вътрешните болести
Гастроентерология и хепатология
  Гастроентерология и хепатология
1
Възрастните като пациенти
  Възрастните като пациенти
Хомеопатия - досиетата на експерта: Педиатрия
  Хомеопатия - досиетата на експерта: Педиатрия
2
Мобилизация на периферните нерви
  Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
  Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
3
Клинична паразитология и тропическа медицина
  Клинична паразитология и тропическа медицина
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
  Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
4
Болка
  Болка
Физикохимия
  Физикохимия
5
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство за практически упражнения по микробиология
  Ръководство за практически упражнения по микробиология
6
Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014
  Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014
Ръководство по микробиология
  Ръководство по микробиология
7
Военна и травма хирургия
  Военна и травма хирургия
Ръководство по хирургия с атлас Т. ХVI
Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
  Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
8
Автоимунни болести в клиничната практика
  Автоимунни болести в клиничната практика
Хигиена и хранене, практическо ръководство за студенти и специалисти
  Хигиена и хранене, практическо ръководство за студенти и специалисти
9
Латерална организация на липидните мембрани
  Латерална организация на липидните мембрани
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
  Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
10
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет   Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
Клинична аудиология
 
11
Кардиология 2015
  Кардиология 2015
Въведение във физиотерапията- основни средства и методи
  Въведение във физиотерапията- основни средства и методи
12
 
 

Диета за плосък корем