Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
 
 
Малигнен меланом
 
 
Клинична фармакология
 
Лекарствени взаимодействия. Механизми и клинично значение.
 
Лекарствен справочник

Седмо преработено

 

НЕВРОЛОГИЯ
 
Проф. Д-р Ив. Миланов
Май 2012 г.
Страници: 1080
Учебник по нервни болести. Обща неврология
 
Невропсихология
 
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
 
Генома медицина - първа част
 
Генома медицина - първа част
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2015 година
Генома медицина - първа част
 
Генома медицина - втора част
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2015 година
Клинична епидемиология
 
Как се разчита електрокардиограма
 
Автори: Борислав Иванов
2014 г.
Артропластика на тазобедрената став
 
 
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Пламен Кинов
2014 г.
Теория и практика на консултирането и психотерапията
 
Cardiology
 
Cardiology

2015 ГОД.

том 1: Сърдечно-съдови заболявания
 
Учебник по психиатрия за студенти по медицина
 
Спортна медицина
 
Глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо
 
Фармакотерапия
 
ФИБРОМИАЛГИЯ  
Д-р Валентина Решкова, проф.Рашо Рашков
Стволови клетки
 
Тестови сборник по цитология и ембриология
 
РАК НА ГЪРДАТА
 
Рак на гърдата
Под редакция на Георги Димитров, Иван Гаврилов, Теофил Седлоев, Йовчо Йовчев
2014 година
Тестови сборник по хистология
 
Гинекология
 
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1  
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 2  
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3  
2015 г.
Травми в урогениталната система