Абонирайте се за Информационен бюлетин
Начало За нас Доставки Контакти Партньори НОВИ ЗАГЛАВИЯ
 
 
АРТРОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА
 
 
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Пламен Кинов
2014 г.
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
 
Наръчник по рентгенология - индикации, находки, работни техники, диференциална диагноза  
Наръчник по рентгенология - индикации, находки, работни техники, диференциална диагноза
РАК НА ГЪРДАТА
 
РАК НА ГЪРДАТА
Под редакция на Георги Димитров, Иван Гаврилов, Теофил Седлоев, Йовчо Йовчев
2014 година
Медицина на бедствените ситуации - компендиум
 
Редки генетични болести - част първа
 
Редки генетични болести - част първа
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2014 година
Редки генетични болести - част втора
 
Редки генетични болести - част втора
Под редакциятя на проф. Драга Тончева
2014 година
ФИБРОМИАЛГИЯ  
Д-р Валентина Решкова, проф.Рашо Рашков
Как се разчита електрокардиограма
 
Автори: Борислав Иванов
2014 г.
Спешни състояния при вътрешните болести  
Спешни състояния при вътрешните болести
под редакцията на проф. М. Григоров и доц. И. Мазнев
Болка  
Под ред. на д.р В. Решкова
Лейомиома
 
Кардиология - пътят до диагнозата
 
Слабинна херния. Избор на оперативен метод на лечение
 
Функционална оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия (вкл. международна класификация на функционирането / МКФ /)  
Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза
 
Клинична невроанатомия
 
Артериална хипертония- съвременни аспекти
 
Гръдна травма
 
Гнойно-септична хирургия
 
Към съвременния аспект на атеросклерозата
 
Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще
 
Вентилаторна/оксигенационна терапия в детската възраст
 
ОСНОВИ НА АНАТОМИЯТА И ФИЗИОЛОГИЯТА
 
ОСНОВИ НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ