- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категопия: Анатомия
ЧОВЕШКОТО ТЯЛО. Илюстрован атлас
 

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО. Илюстрован атлас

Код: 80654_ATE_501
Автор: Редактор: д-р Анелия Рачева
Издателство:. Атеа
ISBN: 9786197280654
Година: 2019
Страници: 232
Цена: 24.90 лв.

Книгата служи и като надеждна справка за хората, които се грижат за своето здраве и искат да имат обща медицинска култура. Подходяща е както за ученици и студенти, така и за спортисти, кинезитерапевти и любознателни читатели. Незаменим помощник за всеки дом и семейство.

Описание

- Съдържа 215 прецизни цветни илюстрации
- Изчерпателен справочник за човешката анатомия
- Идеална книга за обучение и обща медицинска култура
Този илюстрован атлас ще ви даде необходимата информация за структурата на човешкото тяло, за неговите системи и органи.
С помощта на 215-те богати цветни и прецизни от научна гледна точка илюстрации ползващите книгата лесно ще могат да придобият цялостни познания за човешката физиология и анатомия.
С обширното съдържание и индекса в края на книгата може да правите бърза справка за търсената от вас информация.
Структурата на тялото е представена в класическата последователност, започвайки от главата, шията, гръдната клетка, горните крайници, коремната област, тазът, долните крайници и завършва със системите на цялото тяло.
 

Съдържание

ГЛАВА

Лицева част на черепа
Странична част на черепа
Черепна основа (basis cranii)
Скалп (scalpus)
Мускули на скалпа
Главен мозък (encephalon)
Вътрешна структура на мозъка
Кръвоносни съдове на мозъка
Вени на мозъка
Голямомозъчни (церебрални) полукълба
Функции на церебралните полукълба
Таламус (thalamus)
Хипоталамус (hypothalamus)
Лимбична система
Базални ганглии
Структура и роля на базалните ганглии
Малък мозък (cerebellum)
Вътрешна структура на малкия мозък
Краниални (черепномозъчни) нерви
Олфакторни (обонятелни) нерви
Лицеви мускули
Артерии на лицето и шията
Вени на лицето и шията
Лицеви нерви
Дъвкателни мускули
Отваряне и затваряне на окото
Очна ябълка
Слоеве на окото
Мускули на окото
Нерви и кръвоносни съдове на окото
Клепачи
Слъзен апарат (apparatus lacrimalis oculi)
Нос
Носна кухина
Околоносни синуси (sinus paranasales)
Вътрешна част на синусите
Устна кухина (cavitas oris)
Под на устната кухина
Зъби (dentes)
Развитие на зъбите
Език (lingua)
Мускули на езика
Слюнчени жлези (glandulae salivariae oris)
Субмандибуларни и сублингвални жлези
Инфратемпорална ямка (fossa infratemporalis)
Мандибуларен нерв
Криловидно-небцова ямка (fossa pterygopalatina)
Максиларен нерв
Ухо (auris)
Вътрешна част на ухото

ШИЯ

Вътрешна част на шията
Напречно сечение на шията
Гръбначен стълб (columna vertebralis)
Прешленни връзки
Шийни (цервикални) прешлени
Шийни мускули
Мозъчен ствол
Брахиален плексус (plexus brachialis)
Дерматоми
Фаринкс (pharynx)
Мускули на фаринкса
Ларинкс (larynx)
Мускули на ларинкса
Щитовидна и околощитовидни (паратиреоидни) жлези
Заден изглед на щитовидната жлеза

ГРЪДНА КЛЕТКА

Гръдни (торакални) прешлени
Лумбални (поясни) прешлени
Лумбални лигаменти
Кръстцова кост (sacrum) и опашна кост (coccyx)
Корени на гръбначните нерви
Гръбначен мозък (medulla spinalis)
Напречно сечение на гръбначния мозък
Гръбначномозъчни нерви (nervi spinales)
Мускули на гърба (musculi dorsi)
Дълбоки мускули на гърба
Раменен (пекторален) пояс
Мускули на раменния пояс
Раменният пояс откъм гърба
Гръден кош
Гръдна кост (sternum)
Ребрени мускули
Женски гърди
Лимфен дренаж на гърдите
Диафрагма
Торакална повърхност на диафрагмата
Бял дроб (pulmo)
Плевра
Дихателни пътища
Малки дихателни пътища и алвеоли
Кръвоносни съдове на белия дроб
Лимфна система на белия дроб
Сърце (cor)
Перикард (pericardium)
Сърдечни камери
Предсърдие (atrium)
Сърдечни клапи
Аортни и белодробни (пулмонарни) клапи
Кръвоносни съдове на сърцето
Кръвоснабдяване на сърцето
Проводна система на сърцето
Сърдечен цикъл
ГОРНИ КРАЙНИЦИ

Раменна става
Лигаменти на раменната става Движения на раменната става
Завъртане на горната част на ръката и „ротаторен маншон”
Подмишница (axilla) Структура на раменната кост (humerus)
Вътрешна част на раменната кост
Лакътна кост (ulna)
Лъчева кост (radius)
Лакът
Лакътни лигаменти
Мускули на мишницата
Мускули от задния раздел
Мускули на предмишницата
Сгъване на дланта
Кръвоносни съдове на горния крайник
Вени на горния крайник
Нерви на на горния крайник
Срединен и лакътен нерв
Кости на китката
Карпален тунел
Лигаменти на китката
Кости на дланта
Стави на пръстите
Мускули на дланта
Движение на палеца и малкия пръст
Кръвоносни съдове на дланта
Нерви на дланта КОРЕМНА ОБЛАСТ
Общ преглед на коремната област
Коремна стена
Дълбоки мускули на коремната стена
Хранопровод (esophagus)
Кръвоносни съдове и нерви на хранопровода
Стомах (gaster)
Кръвоснабдяване на стомаха
Тънки черва
Празно черво (jejunum) и хълбочно черво (ileum)
Черен дроб (hepar)
Висцерална повърхност на черния дроб
Сляпо черво (caecum)
Апендикс (appendix)
Дебело черво (colon) Кръвоснабдяване и дрениране
на дебелото черво
Право черво (rectum) и анален канал
Кръвоносни съдове на ректума и ануса
Панкреас (pancreas) Далак (lien)
Ингвинална област
Общ преглед на уринарния тракт
Надбъбречни жлези (glandulae suprarenalis)
Бъбреци
Кръвоснабдяване на бъбреците
Пикочен мехур (vesica urinaria)
Уретери

ТАЗ

Мъжка репродуктивна система Простатна жлеза (glandula prostatica)
Тестиси, скротум и надсеменник
Кръвоснабдяване на тестисите
Пенис (penis)
Мускули, свързани с пениса
Женска репродуктивна система
Кръвоснабдяване на вътрешните гениталии
Матка (uterus)
Матката по време на бременност
Влагалище (vagina)
Шийка на матката (cervix)
Яйчници (ovaria)
Маточни тръби (tubae uterinae)
Кости на таза
Безименна кост (os coxaе)
Мускули на тазовото дъно
Отвори на тазовото дъно

ДОЛНИ КРАЙНИЦИ

Мускули в седалищната област
Тазобедрена става (articulatio coxae)
Лигаменти на тазобедрената става
Бедрена кост (femur)
Мускулни захващания към бедрената кост
Голям пищял (tibia) и малък пищял (fibula)
Лигаменти на тибията и фибулата
Колянна става и капачка на коляното (patella)
Вътрешна част на коляното – менискус (meniscus)
Лигаменти на коляното
Синовиални торбички на коляното (bursae)
Бедрени мускули
Мускули на подбедрицата
Задни мускули на подбедрицата
Артерии на подбедрицата
Артерии на стъпалото
Вени на подбедрицата
Дълбоки вени
на подбедрицата
Нерви на подбедрицата
Терминални разклонения на седалищния нерв
Глезен (malleolus)
Лигаменти на глезена
Кости на стъпалото
Метатарзал и фаланги
Лигаменти на стъпалото
Сводове на стъпалото
Мускули в горната част на стъпалото
Мускули от горната страна на стъпалото
Мускули на петата

СИСТЕМИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО

Скелет (osseus)
Видове стави
Видове мускули
Форми на скелетните мускули
Общ преглед на кръвообращението
Венозна система
Периферна нервна система
Структура на периферен нерв
Автономна (вегетативна) нервна система
Лимфна система
Лимфни възли (nodi limphatici)
Кожа (dermis)
Нокти (unguae) Индекс

 

Медицинска литература, акушерство игинекология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО