Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 

Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз

Код: 28723_ETS_302
Автор: Д-р Костадин Зарков. Под редакцията на проф. Валентин Димитров
Година: 2017
Страници: 192

Цена: 50 лв.

 


Описание

Клиника и лечение на болни с тазови карциноми

 

Съдържание

-- Въведение 
-- Определения и характеристики на тазовите екзентерации 
-- Анатомия на таза 
-- Кратка клинико-патоморфологична характеристика на първичните и рецидивните разпространени злокачествени тумори в малкия таз, при които се налага тазова екзентерация 
-- Клиника на болните с авансирал тазов тумор 
-- Лечение на болните с разпространени тазови карциноми 
-- Реконструктивни процедури след тазова екзентерация 
-- Обсъждане върху оперативното лечение на локално авансиралите тазови тумори в разгледаната литература ... 
-- Граници на тазовите екзентерации 
-- Комплексно лечение на авансиралите тумори в малкия таз ... 
-- Усложнения 
-- Изход и прогноза, преживяемост 
-- Психо-социалният ефект от извършените тазови екзентерации. Психологична оценка 
-- Бъдеще и спорове 
-- Разработки на български автори относно тазови екзентерации . 
-- Тазови екзентерации - клиничен опит Оперативна техника 
-- Нашият модел за реконструкция след тазова екзентерация ... 
-- Лекувани болни в I хирургично отделение на V МБАЛ 
-- Усложнения от тазовите екзентерации в нашата практика . . . 
-- Резултати, изход и преживяемост при болните с тазови екзентерации, оперирани от нас
-- Граници на тазовите екзентерации
-- Тазова екзентерация или палиация? Бъдещето на болните с ТЕ
Неврология, неврологични забалявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО