Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение  
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение
Код: 21282_GAL01
Автор(и): Галина Димитрова
Дата на издаване : 2016, страници: 113
 
Цена: 20 лв.

Съдържание

-- Използвани съкращения
-- Предисловие
1. Въведение
2. Някои аспекти на анатомия и физиология на очедвигателния апарат
3. някои методи на изследване при вертикален страбизъм
3.1. Изследване на мускулното равновесие и фузионните резерви
3.1.1. Maddox тест
3.1.2. Призими
3.2. Изследване на латентното и манифестното отклонение
3.2.1. Cover/uncover тест
3.2.2. Стимулеране призмен cover тест
3.2.3. Алтерниращ призмен cover тест
3.2.4. Тест на Krimsky
3.3. Изследване с очилата на Bagolini
3.4. Изследване на моторната компонента на двуочното зрение
3.5. Изследване на циклоротаторното отклонение
3.6. Коордиметрия
3.7. Измерване на ИП
3.8. Three - step тест на Parks
3.9. Важни анамнестични данни при пациенти с вертикален страбизъм
4. Заболявания, свързани с очен тортиколис
4.1. Пареза на IV ч.м.н.
4.1.1. Трохлеарна пареза - общи данни
4.1.2. Трохлеарна пареза - личен опит
4.2. Буквени и сурзоаддукторни страбизми
4.2.1. Буквени синдроми . общи данни
4.2.2. Сурзоаддукторен страбизъм
4.2.3. Буквени и сурзоаддукторни страбизми - Лични данни
4.3. Дисоцирано вертикално отклонение
4.4. Особени форми страбизъм
4.4.1. Синдром на Brown
4.4.2. Синдром на Duane
4.5. Нистагъм
-- Заключение
-- Summary

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.