Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение  
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение
Код: 21282_GAL01
Автор(и): Галина Димитрова
Дата на издаване : 2016, страници: 113
 
Цена: 20 лв.

Съдържание

-- Използвани съкращения
-- Предисловие
1. Въведение
2. Някои аспекти на анатомия и физиология на очедвигателния апарат
3. някои методи на изследване при вертикален страбизъм
3.1. Изследване на мускулното равновесие и фузионните резерви
3.1.1. Maddox тест
3.1.2. Призими
3.2. Изследване на латентното и манифестното отклонение
3.2.1. Cover/uncover тест
3.2.2. Стимулеране призмен cover тест
3.2.3. Алтерниращ призмен cover тест
3.2.4. Тест на Krimsky
3.3. Изследване с очилата на Bagolini
3.4. Изследване на моторната компонента на двуочното зрение
3.5. Изследване на циклоротаторното отклонение
3.6. Коордиметрия
3.7. Измерване на ИП
3.8. Three - step тест на Parks
3.9. Важни анамнестични данни при пациенти с вертикален страбизъм
4. Заболявания, свързани с очен тортиколис
4.1. Пареза на IV ч.м.н.
4.1.1. Трохлеарна пареза - общи данни
4.1.2. Трохлеарна пареза - личен опит
4.2. Буквени и сурзоаддукторни страбизми
4.2.1. Буквени синдроми . общи данни
4.2.2. Сурзоаддукторен страбизъм
4.2.3. Буквени и сурзоаддукторни страбизми - Лични данни
4.3. Дисоцирано вертикално отклонение
4.4. Особени форми страбизъм
4.4.1. Синдром на Brown
4.4.2. Синдром на Duane
4.5. Нистагъм
-- Заключение
-- Summary

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.