Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение  
Комитентна есотропия
Код: 21283_GAL02
Автор(и): Галина Димитрова
Дата на издаване : 2016, страници: 128
 
Цена: 20 лв..

Съдържание

-- Предисловие
-- Въведение
1. Най-стара история на
2. Теории за етиологията на страбизма
3. Ортоптика
3.1. Приложение на призма при комитентна есотропия
3.2.1 Общи данни за очните призми
3.2.2. Използване на призми в диагонстични тестове
3.2.3. Призмен адаптационен тест
3.2.4. Призмотерапия при комитентна есотропия
4.
4.1. История на плеоптиката
5. Хирургична анатомия на очедвигателния апарат на окото
6. Някои аспекти от механиката на хоризонталните прави чускули
7. Класификация на есотропията
8. Хирургично лечение на есотропията
8.1. Кратка история на хирургично лечение на страбизма
8.2. Рецесия на вътрешен прав мускул
8.2.1. Традиционна и голяма рецесия
8.2.2. Едностранна или двустранна рецесия при средностепенна есотропия
8.2.3. Видове конюнктивни достъпи за рецесия на вътрешен прав мускул
8.2.3.1. Лимбален разрез
8.2.3.2. Прарлимбален достъп
8.2.3.3. Форниксов достъп
8.2.4. Оперативни техники
9. Резюме
10. Личен подход и опит в консервативното и хирургично лечение на есотропия
10.1. Цел
10.2. Задачи
10.3. материал
10.4. Методи на изследване
10.4.1. Диагностични методи
10.4.2. Хирургични методи
10.4.3. Статически методи
10.5 Резултати
10.5.1. Ефектът Д/ми рецесияпри различни по големина рецесии
10.5.2. Ролята на конюнктивния достъпи - Лимбален и форниксов за ефекта на BMRR
10.5.3. Следоперативно приложение на призми и филтри на Bangerter
10.5.3.1. Приложение на призми и намаляване на хиперметропичната корекция
10.5.3.2. Приложение на филтри на Bangerter и увеличаванеу на хиперметропичната корекция
11. Заключение

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.