Абонирайте се за Информационен бюлетин
Практическо ръководство по ревматология : Допълнение 1 
 
НОВО
Фармакотерапия на автоимунните ревматични заболявания
Болести
 
НОВО
Болести на сърдечно-съдовата система
- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
 
Анатомия и патоанатомия
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
  Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина
Клинична невроанатомия
  Клинична невроанатомия
Repetitorium anatomicum, част I, двигателен апарат, вътрешни органи
  Анатомия на човека - учебник-атлас за "Професионален бакалавър"
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
  Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
 
Атлас по анатомия на човека - том 1: Остеология. Артрология. Миология
  Атлас по анатомия на човека - том 1: Остеология. Артрология. Миология
Атлас по анатомия на човека - том 2: Сланхнология. Ендокринни жлези 
  Атлас по анатомия на човека - том 2: Сланхнология. Ендокринни жлези 
Атлас по анатомия на човека - том 3: Ангиология. Лимфоидни органи
  Атлас по анатомия на човека - том 3: Ангиология. Лимфоидни органи
Атлас по анатомия на човека - том 4: Нервна система. Сетивни органи
  Атлас по анатомия на човека - том 4: Нервна система. Сетивни органи
Анатомия на човека - четвърто издание
  Анатомия на човека - четвърто издание
Анатомия на човека - учебник за медицински колежи
  Анатомия на човека - учебник за медицински колежи
Repetitorium anatomicum, част I, двигателен апарат, вътрешни органи
  Repetitorium anatomicum, част I, двигателен апарат, вътрешни органи
Repetitorium anatomicum, част I, двигателен апарат, вътрешни органи
  Repetitorium anatomicum, част II, съдова система, нервна система, топографска анатомия
Анатомия на опорно-двигателния апарат с основи на биомеханиката
  Анатомия на опорно-двигателния апарат с основи на биомеханиката
Тестове по анатомия и физиология
  Тестове по анатомия и физиология
Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Нервна система и сетивни органи. Том 3
  Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Нервна система и сетивни органи. Том 3
Цветен атлас по анатомия в 3 тома - том 1: Двигателен апарат
 

Цветен атлас по анатомия в 3 тома - том 1: Двигателен апарат

Няма наличност

Практикум по анатомия и физиология I част
  Практикум по анатомия и физиология I част
Пластична анатомия - част I
  Пластична анатомия - част I
Цветен атлас по анатомия, Вътрешни органи
  Цветен атлас по анатомия, Вътрешни органи
Патологична анатомия
  Патологична анатомия
Anatomy of the Head: Anatomy, Mimic, Plasticity
  Anatomy of the Head: Anatomy, Mimic, Plasticity
Ръководство по анатомия и хистология за фармацевти
  Ръководство по анатомия и хистология за фармацевти
Анатомичен латинско-българско-английски речник
  Анатомичен латинско-българско-английски речник
Анатомия и физиология For Dummies
  Анатомия и физиология For Dummies
Анатомия на устната кухина - Cavum oris
 

Анатомия на устната кухина - Cavum oris

Няма наличност

 
Study and Laboratory Guide. Anatomy of the Central Nervous System
 

Study and Laboratory Guide. Anatomy of the Central Nervous System

Няма наличност

Vankov's Anatomy - Central Nervous System
 

Vankov's Anatomy - Central Nervous System

Няма наличност

 
 
 
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Нарушения, диагностика, лечение
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина