Абонирайте се за Информационен бюлетин
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
Военна и травма хирургия
Риносептопластика: Съвременни хирургични техники
Cерумни маркери при солидни тумори – клинична интерпретация
Обща хистология
Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексология
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и медицинска екология
Геномна медицина
Геномна медицина
Редки генетични болести
Редки генетични болести
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
 
Атлас по анатомия на човека - том 1: Остеология. Артрология. Миология
 
Атлас по анатомия на човека - том 2: Сланхнология. Ендокринни жлези 
 
1
Атлас по анатомия на човека - том 3: Ангиология. Лимфоидни органи
 
Атлас по анатомия на човека - том 4: Нервна система. Сетивни органи
 
2
Анатомия на човека - четвърто издание
 
Клинична невроанатомия
 
3
Repetitorium anatomicum, част I, двигателен апарат, вътрешни органи
 
Repetitorium anatomicum, част I, двигателен апарат, вътрешни органи
 
4
Repetitorium anatomicum, част I, двигателен апарат, вътрешни органи
 
Основи на анатомията и физиологията
 
5
Анатомия на опорно-двигателния апарат с основи на биомеханиката
 
Тестове по анатомия и физиология
 
6
Анатомия на устната кухина - Cavum oris
 
Анатомия за специалност медицински лаборант
 
7
Study and Laboratory Guide. Anatomy of the Central Nervous System
 
Vankov's Anatomy - Central Nervous System
 
8
Практикум по анатомия и физиология I част
 
Пластична анатомия - част I
 
9
Акупунктурата - Том 1 - Ататомия и физиология на акупунктурата. Класическите меридианни точки (Учебно помагало)
 
Акупунктурата - Том 2 - Ататомия и физиология на акупунктурата. Класическите меридианни точки (Учебно помагало)
 
10
Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Нервна система и сетивни органи. Том 3
 
Цветен атлас по анатомия в 3 тома - том 1: Двигателен апарат
 
11
Анатомия на човека - учебник за медицински колежи
 
 
12
   
 
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна 
Нарушения, диагностика, лечение
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Съдова ехография
Съдова ехография
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
НОВО
Основи на патофизиология
Основи на патофизиология
Патофизиология
Патофизиология
Лекарствен справочник
Лекарствен справочник
Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния
Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния