- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Обща медицина

Вие може да се излекувате - Последната дума на медицината.
Вие може да се излекувате - Последната дума на медицината.
   
Трихомоназа скритата паразитоза
Трихомоназа скритата паразитоза
Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване
Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване
кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Спешни състояния в общата медицинска практика - Том 1
Спешни състояния в общата медицинска практика - Том 1
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1
Лечение и невромодулация с ботулинов токсин
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 2
Clinical Neuroanatomy
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3
Въведение в Медицина основана на доказателства
Въведение в Медицина основана на доказателства
Хигиена, хранене и професионални болести - Учeбник зa cтудeнти по мeдицинa и общопрaктикувaщи лeкaри.

Хигиена, хранене и професионални болести - Учeбник зa cтудeнти по мeдицинa и общопрaктикувaщи лeкaри.

Неврология - учебник за студенти по медицина
Принципът на Войта
Васкулити

Васкулити

Рак на гърдата и борбата с него през ХХІ век

Рак на гърдата и борбата с него през ХХІ век

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II

Болка и нейното лечение

Болка и нейното лечение

Лекарят неговият пациент и болестта

Лекарят неговият пациент и болестта

   
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина