Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Инфекциозни болести

Кистна ехинококоза - подценена хронична болест

 

 

Кистна ехинококоза - подценена хронична болест

Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията

 

Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията

Инфекциозни болести за медици
 
 
Инфекциозни болести за медици
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)

 

Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)

Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции

 

Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции

Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания

 

 

Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания

Усложнения на чернодробната цироза

 

 

Усложнения на чернодробната цироза

Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“

 

Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести

 

 

Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести

Симптоми и синдроми на инфекциозните болести

 

 

Симптоми и синдроми на инфекциозните болести

Клинична вирусология

 

 

Клинична вирусология

Терапия на инфекциозни болести

 

 

Терапия на инфекциозни болести

Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание

 

 

Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание

Зоонози при човека и животните

 

 

Зоонози при човека и животните

Инфекциозни болести и епидемиология

 

 

Инфекциозни болести и епидемиология

Хронични вирусни хепатити

 

 

Хронични вирусни хепатити

Асцити

 

 

Асцити

Гнойно-септична хирургия

 

 

Гнойно-септична хирургия

Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск

 

 

Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск