- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Инфекциозни болести

Практическо ръководство по инфекциозни болести
Практическо ръководство по инфекциозни болести
   
Кистна ехинококоза - подценена хронична болест
Кистна ехинококоза - подценена хронична болест
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Инфекциозни болести за медици
Инфекциозни болести за медици
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Усложнения на чернодробната цироза
Усложнения на чернодробната цироза
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
Клинична вирусология
Клинична вирусология
Терапия на инфекциозни болести
Терапия на инфекциозни болести
Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание
Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание
Зоонози при човека и животните
Зоонози при човека и животните
Инфекциозни болести и епидемиология
Инфекциозни болести и епидемиология
Хронични вирусни хепатити
Хронични вирусни хепатити
Асцити
Асцити
Гнойно-септична хирургия
Гнойно-септична хирургия
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина