Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Инфекциозни болести

Кистна ехинококоза - подценена хронична болест
Кистна ехинококоза - подценена хронична болест
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Инфекциозни болести за медици
Инфекциозни болести за медици
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Усложнения на чернодробната цироза
Усложнения на чернодробната цироза
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
Клинична вирусология
Клинична вирусология
Терапия на инфекциозни болести
Терапия на инфекциозни болести
Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание
Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание
Зоонози при човека и животните
Зоонози при човека и животните
Инфекциозни болести и епидемиология
Инфекциозни болести и епидемиология
Хронични вирусни хепатити
Хронични вирусни хепатити
Асцити
Асцити
Гнойно-септична хирургия
Гнойно-септична хирургия
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск