- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Неврология

Кинезитерапия при нервни и психични болести
Кинезитерапия при нервни и психични болести
Учебник по неврология за студенти по медицински колеж
Учебник по неврология за студенти по медицински колеж
Физикална аналгезия - основи
Физикална аналгезия - основи
Physical analgesia
Physical analgesia
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение
Кинезитерапия при често срещани нерврологични заболявания, част 1 Кинезитерапия при често срещани нерврологични заболявания, част 1
Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Лечение и невромодулация с ботулинов токсин
Лечение и невромодулация с ботулинов токсин
Clinical Neuroanatomy
Clinical Neuroanatomy
Приложна неврофизиология на човека. Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек
Приложна неврофизиология на човека. Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Васкулити
Васкулити
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Атлас на мозъка
Атлас на мозъка
Неврология
Неврология
Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
Компресионни невропатии
Компресионни невропатии
Мобилизация на периферните нерви
Мобилизация на периферните нерви
Клинична невроанатомия
Клинична невроанатомия
Невролупус
Невролупус
Невропсихология
Невропсихология
Принципът на Войта
Принципът на Войта
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина