Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Фармакология
 

Латински език и фармацевтична терминология

Изчерпана

Хигиена и екология
  Хигиена и екология
Фармакология
 

Фармакология

Няма наличност

Клинична фармакология
 

Клинична фармакология

Изчерпана

Физикохимия
 

Физикохимия

Изчерпана