Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Фармакология
 

Латински език и фармацевтична терминология

Изчерпана

Хигиена и екология
  Хигиена и екология
Фармакология
 

Фармакология

Няма наличност

Клинична фармакология
 

Клинична фармакология

Изчерпана

Физикохимия
 

Физикохимия

Изчерпана