Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Физиотерапия, кинезитерапия и рехабилитация

Основи на мускулно-скелетната рехабилитация

 

 

Основи на мускулно-скелетната рехабилитация

Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България

 

Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Физиотерапия на гръбначния стълб
 

Основи на анатомията и физиологията

Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб

 

 

Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб

Основи на масажа

 

 

Основи на масажа

Гериатрична дихателна рехабилитация

 

 

Гериатрична дихателна рехабилитация

Мобилизация на периферните нерви

 

 

Мобилизация на периферните нерви

Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия

 

 

Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия

Кинезитерапия в спортната практика. Обща методика

 

 

Кинезитерапия в спортната практика. Обща методика

Лечебна езда

 

 

Лечебна езда

Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия

 

 

Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия

Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия

 

 

Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия

Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания

 

 

Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания

Мануална мобилизация на периферните стави

 

 

Мануална мобилизация на периферните стави

Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести

 

 

Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести

Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия

 

 

Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия

Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници

 

Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници

Въведение във физиотерапията- основни средства и методи

 

 

Въведение във физиотерапията- основни средства и методи

Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат

 

Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат

Физиотерапия в педиатрията

 

 

Физиотерапия в педиатрията

Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия

 

Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия

Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник

 

Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник

Класически масаж при заболявания - Част І

 

 

Класически масаж при заболявания - Част І

Масаж- основи, класификация, видове

 

 

Масаж- основи, класификация, видове

Физиотерапия III Част - Специализирани методи и методики във физиотерапията

 

Физиотерапия III Част - Специализирани методи и методики във физиотерапията

Класически масаж при заболявания - Част ІІ

 

 

Класически масаж при заболявания - Част ІІ

Физиотерапия І Част - Обща, основи, методика и организация на физиотерапията

 

Физиотерапия І Част - Обща, основи, методика и организация на физиотерапията

Физиотерапия IV Част - Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията

 

Физиотерапия IV Част - Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията

Масаж при често срещани заболявания

 

 

Масаж при често срещани заболявания

Физиотерапия ІІ Част - Практическа - Средства на физиотерапията

 

Физиотерапия ІІ Част - Практическа - Средства на физиотерапията

Рефлексотерапия върху ходило и длан

 

 

Рефлексотерапия върху ходило и длан

Масаж. Пълно ръководство за източни и западни масажни техники

 

Масаж. Пълно ръководство за източни и западни масажни техники

Ръководство за упражнение по функционална диагностика на опорно-двигателния апарат

 

Ръководство за упражнение по функционална диагностика на опорно-двигателния апарат

Лимфодренажен масаж

 

 

Лимфодренажен масаж