Абонирайте се за Информационен бюлетин
Начало За нас Доставки Контакти Партньори НОВИ ЗАГЛАВИЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
Грешки, опасности и усложнения на лапароскопската холецистектомия
 

2014 година

Основи на неврохирургията
 

 

Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
 
Хирургично лечение на простатния карцином
 

2013 година

Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
 

 

Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
 
Миниинвазивна гръдна хирургия
 
Автори: Деян Йорданов
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, Гръден кош, бял дроб, медиастинум
 
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ,
Гръден кош, бял дроб, медиастинум
Под ред. на проф. Дамян Дамянов
Отг. редактор проф. Д. Петров
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - Хранопровод, диафрагма
 
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - Хранопровод, диафрагма
Под ред. на проф. Дамян Дамянов,
РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIII. Детска хирургия
 
Заболявания на млечната жлеза
 
Заболявания на млечната жлеза
РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ ТОМ I, ХИРУРГИЧНА АНАТОМИЯ
 
Съвременен алгоритъм при съдов и перитонеален достъп за диализа
 
ИЗГАРЯНИЯ И ИЗМРЪЗВАНИЯ
 
Под ред. на проф. Дамян Дамянов
Отг. редактор проф. О. Хаджийски
Основи на хирургията
 
Хирургия на млечната жлеза
 
Хирургия на млечната жлеза
Р-во по хирургия с атлас. Том 9
Под ред. на проф. Ташко Делийски
Урология и гинекология за хирурзи
 
Висцерална хирургия, Хирургия на ендокринните жлези 
 
Висцерална хирургия Хирургия на ендокринните жлези 
Ръководство по хирургия с атлас, т. Х
Автор: Таньо Сечанов
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - Хранопровод, диафрагма
 
Еднодневна хирургия
Ръководство по хирургия с атлас
Под ред. на проф. Дамян Дамянов,
Принципи на анестезията и интензивното лечение в хирургичната практика
 
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 
ОСНОВИ НА ОБЩАТА И КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ ЗА ХИРУРЗИ
РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIX
Проф. Страшимир Каранов
Пластични реконструкции на хранопровода
 
Хирургия на медиастинума, хранопровода и диафрагмата
 
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
Под редакцията на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн
Издателство: МАРИН ДРИНОВ
Съдов достъп Пeритoнeaлнa диaлизa
 
Съдов достъп, Пeритoнeaлнa диaлизa
Автори: Здравко Краев
Клинична хирургия том.II
 
Клинична хирургия том.II
Под ред. на проф Дамян Дамянов 
Актуални проблеми при възпалителните заболявания на белите дробове
 
Атлас: Хирургия на ухото
 
КОХЛЕАРНАТА ИМПЛАНТАЦИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
 
Основи на хирургията Том.1
 
Основи на хирургията Том.1
Автор: Колектив 
ХЕРНИИ
 
ХЕРНИИ
Под редакцията на Дамян Дамянов
НАРЪЧНИК ПО ХИРУРГИЯ
 
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести  
Проф. Видьо Василев Желев