Абонирайте се за Информационен бюлетин
Захарен диабет
 

Захарен диабет

Налична

Спешни състояния при вътрешните болести
  Спешни състояния при вътрешните болести
- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
Съдова ехография
  Съдова ехография
12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
  Хирургична анатомия
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
  Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
1
Военна и травма хирургия
  Военна и травма хирургия
Ръководство по хирургия с атлас Т. ХVI
Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
  Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
2
Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
  Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
Еднодневна хирургия
  Еднодневна хирургия
3
Детска хирургия
  Детска хирургия
Изгаряния и Измръзвания
  Изгаряния и Измръзвания
4
Малигнен меланом
  Малигнен меланом
Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
  Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
5
Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
  Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
Хирургично лечение на простатния карцином
  Хирургично лечение на простатния карцином
6
Урология и гинекология за хирурзи
  Урология и гинекология за хирурзи
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
  Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
7
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
  Основи на хирургията
Съдова хирургия
  Съдова хирургия
8
Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
  Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
  Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
9
Хирургия на млечната жлеза
  Хирургия на млечната жлеза
Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези 
  Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези 
11
Основи на неврохирургията
  Основи на неврохирургията
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
  Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
12
 
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Нарушения, диагностика, лечение
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина