Абонирайте се за Информационен бюлетин
Васкулити
  Васкулити
- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
Съдова ехография
  Съдова ехография
12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
  Хирургична анатомия
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
  Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
1
Военна и травма хирургия
  Военна и травма хирургия
Ръководство по хирургия с атлас Т. ХVI
Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
  Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
2
Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
  Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
Еднодневна хирургия
  Еднодневна хирургия
3
Детска хирургия
  Детска хирургия
Изгаряния и Измръзвания
  Изгаряния и Измръзвания
4
Малигнен меланом
  Малигнен меланом
Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
  Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
5
Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
  Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
Хирургично лечение на простатния карцином
  Хирургично лечение на простатния карцином
6
Урология и гинекология за хирурзи
  Урология и гинекология за хирурзи
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
  Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
7
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
  Основи на хирургията
Съдова хирургия
  Съдова хирургия
8
Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
  Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
  Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
9
Хирургия на млечната жлеза
  Хирургия на млечната жлеза
Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези 
  Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези 
11
Основи на неврохирургията
  Основи на неврохирургията
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
  Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
12
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина