Ръководство по топографска анатомия на труп с дисекция - за студенти по медицина и дентална медицина
  Ръководство по топографска анатомия на труп с дисекция - за студенти по медицина и дентална медицина
Ръководство по топографска анатомия на глава с дисекция - за студенти по медицина и дентална медицина
  Ръководство по топографска анатомия на глава с дисекция - за студенти по медицина и дентална медицина
Основи на масажа
  Основи на масажа
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст - от генетичния анализ до здравото дете
12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
  Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии
Болести
  Болести на сърдечно-съдовата система
Клинична невроанатомия
  Клинична невроанатомия
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията