Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малигнен меланом
 
 
РАК НА ГЪРДАТА
 
Рак на гърдата
Под редакция на Георги Димитров, Иван Гаврилов, Теофил Седлоев, Йовчо Йовчев
2014 година
Заболявания на млечната жлеза
 
Заболявания на млечната жлеза
Хирургично лечение на простатния карцином
 

2013 година

Основи на неврохирургията
 

 

Неврорехабилитация в неврохирургията - основи, алгоритми, казуси  
проф. Ивет Колева, проф Марин Маринов 
Слабинна херния. Избор на оперативен метод на лечение
 
Гнойно-септична хирургия
 
Интраоперативен невромониторинг в хирургията на лицето и шията
 
Перфорации и руптури на хранопровода
 
Гръдна травма
 
Грешки, опасности и усложнения на лапароскопската холецистектомия
 

2013 година

Атлас: Хирургия на ухото
 
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести  
Проф. Видьо Василев Желев
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, Гръден кош, бял дроб, медиастинум
 
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ,
Гръден кош, бял дроб, медиастинум
Под ред. на проф. Дамян Дамянов
Отг. редактор проф. Д. Петров
РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIII. Детска хирургия
 
Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
 
Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация
 
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
 

 

Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
 
Миниинвазивна гръдна хирургия
 
Автори: Деян Йорданов
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - Хранопровод, диафрагма
 
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - Хранопровод, диафрагма
Под ред. на проф. Дамян Дамянов,
Принципи на анестезията и интензивното лечение в хирургичната практика
 
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - Хранопровод, диафрагма
 
Еднодневна хирургия
Ръководство по хирургия с атлас
Под ред. на проф. Дамян Дамянов,
За малките препъни-камъчета в хирургията
 
РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ ТОМ I, ХИРУРГИЧНА АНАТОМИЯ
 
Съвременен алгоритъм при съдов и перитонеален достъп за диализа
 
ИЗГАРЯНИЯ И ИЗМРЪЗВАНИЯ
 
Под ред. на проф. Дамян Дамянов
Отг. редактор проф. О. Хаджийски
Основи на хирургията
 
Хирургия на млечната жлеза
 
Хирургия на млечната жлеза
Р-во по хирургия с атлас. Том 9
Под ред. на проф. Ташко Делийски
Урология и гинекология за хирурзи
 
Висцерална хирургия, Хирургия на ендокринните жлези 
 
Висцерална хирургия Хирургия на ендокринните жлези 
Ръководство по хирургия с атлас, т. Х
Автор: Таньо Сечанов
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
Под редакцията на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн
Издателство: МАРИН ДРИНОВ
Основи на хирургията Том.1
 
Основи на хирургията Том.1
Автор: Колектив 
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 
ОСНОВИ НА ОБЩАТА И КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ ЗА ХИРУРЗИ
РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIX
Проф. Страшимир Каранов
Пластични реконструкции на хранопровода
 
Хирургия на медиастинума, хранопровода и диафрагмата
 
ХЕРНИИ
 
ХЕРНИИ
Под редакцията на Дамян Дамянов
Съдов достъп Пeритoнeaлнa диaлизa
 
Съдов достъп, Пeритoнeaлнa диaлизa
Автори: Здравко Краев
Клинична хирургия том.II
 
Клинична хирургия том.II
Под ред. на проф Дамян Дамянов 
КОХЛЕАРНАТА ИМПЛАНТАЦИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ