Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
НОВО
Съдова ехография
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Спешна педиатрия
Усложнения на чернодробната цироза
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Оториноларингология - УНГ
Пулмология
Психология , психотерапия
Сестрински грижи
Хепатология
Хигиена и медицинска екология
Геномна медицина
Геномна медицина
Редки генетични болести
Редки генетични болести
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
 
Съдова ехография
 
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
 
1
Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
 
Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти
 
2
Принципи на анестезията и интензивното лечение в хирургичната практика
 
Еднодневна хирургия
 
3
Детска хирургия
 
Изгаряния и Измръзвания
 
4
Малигнен меланом
 
Травми в урогениталната система 
 
5
Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
 
Хирургично лечение на простатния карцином
 
6
Урология и гинекология за хирурзи
 
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
 
7
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
 
Съдова хирургия
 
8
Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
 
Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
 
9
Хирургия на млечната жлеза
 
Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези 
 
10
Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
 
 
11
Основи на неврохирургията
 
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
 
12
 
 
НОВО
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
НОВО
Основи на патофизиология
Основи на патофизиология
НОВО
Основи на анатомията и физиологията
Основи на анатомията и физиологията
НОВО
Патофизиология
Патофизиология
НОВО
Лекарствен справочник
Лекарствен справочник
Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния
Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния