Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Редки генетични болести - част първа
  Редки генетични болести - част първа
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Геномна медицина - първа част
  Геномна медицина - първа част
 
 
Съдова ехография
  Съдова ехография
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
  Хирургична анатомия
1
Военна и травма хирургия
  Военна и травма хирургия
Ръководство по хирургия с атлас Т. ХVI
Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти
  Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти
2
Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
  Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
Еднодневна хирургия
  Еднодневна хирургия
3
Детска хирургия
  Детска хирургия
Изгаряния и Измръзвания
  Изгаряния и Измръзвания
4
Малигнен меланом
  Малигнен меланом
Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
  Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност
5
Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
  Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
Хирургично лечение на простатния карцином
  Хирургично лечение на простатния карцином
6
Урология и гинекология за хирурзи
  Урология и гинекология за хирурзи
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
  Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
7
Ръководство по хирургия с атлас - Том 1 
  Основи на хирургията
Съдова хирургия
  Съдова хирургия
8
Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
  Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
  Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
9
Хирургия на млечната жлеза
  Хирургия на млечната жлеза
Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези 
  Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези 
11
Основи на неврохирургията
  Основи на неврохирургията
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
  Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
12
 
Хронична венозна болест
Компресионни невропатии
Лабораторна диагностика на анемии
Мобилизация на периферните нерви
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина