- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
 

Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България

Код: 2558MEDISL13
Автор:  Светослав Гаров
Издателство:.Avis
Година: 2016
Страници: 140
Цена: 23 лв.

Описание

Предлаганото научно изследване е предназначено за широк кръг специалисти със съвременно отношение към проблемите на привантивната медицина и здравеопазването.

Книгата представлява интерес както за специализанти и докторанти, така и за студенти от последните университетски курс.

Съдържание

Първа глава. 
Електромагнитен спектър, източници на рентгеново лечение и съвременни медицински апарати, използвани за образна диагностика и за лъчелечение

I . Електромагнитен спектър 
II . Видове йонизиращи лъчения и източници на облъчване
III. Медицинска радиология 
IV. Изкуствен източник на рентгеново излъчване 
V. Съвременни медицински апарати за образна диагностика и за лъчелечение, имащи отнощение към настоящето научно изследване 
Втора глава.
Образна Диагностика и лъчелечение в Република България

I. Кратък исторически преглед на Медицинската радиологея в Република България и на българския принос в тази област 
II. Нормативна база - изследвания за проектиране, монтаж, експлоатация и контрол на медицински апарати за и за лъчелечение в Република България
III . Проучване на дейността, състава и медицинското оборудване на кардиологичните и онколотичните лечебни заведения (центрове; клиники; отделения към болници) в Република България
Трета глава
Сравнителен анализ, заключение, изводи и препоръки

I. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните от Европейския съюз 
II. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните по света 
III. Заключение и препоръки

Използвани източници
Приложения:
Приложение 1 
Приложение 2 
Приложение 3 
Приложение 4 
Приложение 5
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО