- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Сестрински грижи
Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
 

Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи

Код: 2569MEDISL16
Автор: Иванка Стамболова
Издателство:.МУ София
Година: 2016
Страници: 160
Цена: 23 лв.

Съдържание

Част I
-- Възникване и историческо развитие на сестринството в България 
Част II
Етична и професионална отговорност в дейността на медицинските сестри 
-- Морални дилеми в сестринската практика
-- Професионална философия и добродетели на медицинската сестра
-- Страхът на пациента и медицинската сестра
-- Професионално самосуствие на медицинските сестри
-- Конфликтни ситуации в сестринството
-- Стрес при ръководните сестрински кадри
-- "Burn-out" синдромът в сестринската професия
-- Дейността на медицинската сестра в първичната медицивската помощ
-- Дейността на медицинската сестра в болничната помощ
-- Осигуряване на качествени сестрински грижи - сестрински процес и сестринска документация
-- Правни аспекти на сестринските грижи в лолничната и в дома на пациента
-- научно сестринско изследване
-- Lifestyle на медицинските сестри
-- Хранене и хранителни навици на медицинските сестри
-- Как почиват медицинските сестри
Част III 
-- Перспективи на сестринството
Използвани съкращение

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО