- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Трудова медицина и обществено здраве - втора част
 

Трудова медицина и обществено здраве - втора част

Код: 49917_ISL_22
Автор: Катедра по трудова медицина

Година: 2014
Страници: 168

Цена: 16 лв.


Заболявания при работещите, свързани с работната среда и трудовия процес - характеристика, клинична картина, диагностика, професионална експертиза

Съдържание

I . Професионален кумулативен риск. Методология и значение на професионалната патология
II. Отравяния с метали и металоиди
1. Отравяния с олово
2. Отравяния с тетраетилолово
3. Отравяния с манган и съединенията му 
4. Отравяния с живак и съединенията му 
5. Отравяния с кадмий и съединенията му 
6. Отравяния с хром и съединенията му 
7. Отравяния с никел и съединенията му 
8. Отравяния с цинк и съединенията му 
9. Отравяния с мед и съединенията му 
10. Отравяния с арсен и съединенията му 
III. Отравяния с токсични газове
1. Азотни оксиди
2. Амонияк
3. Въглероден оксид
4. Селни оксиди
5. Хлор и съединенията му 
6. Флуор и съединенията му 
IV. Отравяния с органични разтворители
1. Бензен
2. Нитросъединения на бензена 
3. Аминосъединения на бензена
V. Хлорирани въглеводороди
1. Серовъглерод
VI. Алкохоли
1. Етиленгликол
VII. Кетони
VIII. Професионални отравяния с нефт, нефтопродукти и бензин
IX. Професионални отравяния с пестициди
1. Отравяния с хлорорганични пестициди
2. Отравяния с фосфоорганични пестициди
3. Отравяния с карбамати, тиокарбамати и дитиокарбамати
X. Професионални увреждания от полимери, омоли, каучуци
1. Пластмаси
2. Полимеризационни полимери
2.1. Винилхлорид, поливинилхлорид
2.2. Етилен, полиетилен
2.3. Стирен и полистирен
2.4. Акрилонитрил, полиакрилнитрил
2.5. Метилметакрилат и полиетилметакрилат
3. Поликондензацижнни полимери
3.1. Изжцианити
3.2. Фенол, фенолформалдехид
XI. Професионални злокачествени заболявания от химични агенти
XII. Експертиза на професионалните отравяния
1. Професионални химични фактори с влияние върху зрителния анализатор 

--

 
--
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина


форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО