- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Пренатална диагностика и биополитика в България
 

Пренатална диагностика и биополитика в България

Код: 0108MEDIZIZ06
Автор: Ина Димитрова
Издателство: Изток Запад
Година: 2012
Страници: 248
Цена: 12 лв.

Описание

Програмите за пренатален скрининг и диагностика обикновено се легитимират като здравни услуги, утвърждаващи репродуктивната автономия и правото на информирано решение. 

Наред с това те обещават здрави деца, щастливи семейства и общества, освободени поне от едно финансово "бреме". Нормализирането на тези практики обаче има и редица широко обсъждани странични ефекти: утвърждаването на определен тип решение "кой живот (не) си заслужава да бъде живян", произтичащото от това моделиране на нагласите към и готовността за социална подкрепа на страдащите от генетични заболявания и трансформирането на социално санкционираните представи за "отговорно" майчинство и родителство.

Тази книга предлага дискусия върху тези две лица на пренаталната диагностика и селективния аборт, изследвайки най-вече живота на тези практики в Българи

Съдържание

Увод
Критическа биоетика?
Емпирична основа и структура
Използвана литература
Пренатална диагностика, селективен аборт и технологии на себе си
 • Пренаталната диагностика и селективния аборт: щрих към техническата история на превенцията
 • Критика на пренаталната диагностика и селективния аборт
 • Селективен аборт и родителски дълг
 • Използвана литература
Рутинната работа по прокарване на граници в генетичното консултиране
 • Теоретична рамка
 • Генетичното консултиране като политически акт
 • Генетично консултиране в България: щрихи към локалния профил
 • Използвана литература
Българска биополитика
 • Пренатална диагностика в социалистическа България: грижа и надежда
 • Инициативата на Националната генетична лаборатория за профилактика на генетичните заболявания
 • Икономическият аргумент
 • Нагласи сред специалистите по медицинска генетика в България
 • От другата страна: нагласи сред майки на деца с редки заболявания и възрастни пациенти
 • Използвана литература
Генетично гражданство: топографии на надеждата и страданието
 • Трансформации в производство на знание и научното гражданство
 • Генетичният гражданин
 • "Да отречем това, което сме" или за измеренията на отказа от генетично гражданство
 • Българско генетично гражданство: контури
 • Използвана литература
Отговорност и репродуктивна свобода
 • Асистирана репродукция и нанасяне на вреда
 • Легитимационен режим на асистираната репродукция в България: акценти
 • Пациентски стратегии: заключителни думи
 • Използвана литература
Приложение

 

 
Генетика, генетични болести
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО