- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Автоимунни болести в клиничната практика
 

Автоимунни болести в клиничната практика

Код: 2064MBPCLO18
Автор: Под редакциятя на Искра Алтънкова и Даниела Балтаджиева
Издателство:. "Св. Св. Кирил и Методий
Година: 2015
Страници: 454
Цена: 38 лв.

Описание

Автоимунните болести са значителен дял от заболеваемостта в развитите страни и честотат им непрекъснато нараства.

В книгата са представени най-разпространените автоимунни болести, както и някои съвременни аспекти на автоимунитет и трансплантация , ролята на автоимунитета при възникващи проблеми в репродукцията, приложението на нови биологични средства и стволови клетки като терапевтични подходи при автоимунните болести.

Учебникът е първи по рода си н българската литература и е предназначен както за студенти, така и за специализиращи и практикуващи лекъри. С това издание се цели насочване на вниманието на българските специалисти върху автоимунните болести и обогатяване на познанията в тази област.

Книгата би могла да се използва и като справочник относно същността, клиничната значимост и надеждността на имунологичните изследвания за диагностиката и терапията на автоимунните болести.

Съдържание

I ЧАСТ 
Системни автоимунни болести
1. Системен лупус еритематозус
2. Неонатален лупус еритематозус
3. Прогресивна системна склероза
4. Синдром на Sjogren
5. Ревматоиден артрит
6. Ювенилен идиопатичен артрит
7. Псориатичен артрит
8. Анкилозиращ спондилит
9. Автоимунни миозити
10. Миозит-прионкриващи синдроми
11. Първични васкулити, неасоциирани с АНЦА
12. Първични АНЦА асоциирани васкулити
13. Антифосфолипиден синдром
II ЧАСТ 
Автоимунни болести на Храносмилателна система
14. Автоимунен гастрит и пернициозна анемия
15. Цьолиакия
16. Възпалителни заболявания на червата (болест на Crhon и улцерозен колит) 
III ЧАСТ 
Автоимунни болести на челния дроб 
17. Хроничен автоимунен хепатит
18. Първична билиарна цироза
19. Първичен склерозиращ холангит
IV ЧАСТ 
Автоимунни болести на ендокринната система 
20. Захарен диабет тип 1
21. Автоимунни тиреоидни болести
22. Автоимунен адреналит (болест на Dddison) 
23. Автоимунен полигландуларни синдроми (АПС) 
V ЧАСТ 
Автоимунни болести на кожата
24. Автоимунни булозни дерматози
25. Дискоиден лупус еритематозус
26. Субакутен кожен лупус еритематозус
VI ЧАСТ 
Автоимунни болести на нервната система 
27. Множествена склероза
28. Миастения гравис
29. Синдром на Guillain-Barre
VII ЧАСТ 
Автоимунни болести на сърцето и кръвта
30. Миокардит и дилатативна кардиомиопатия 
31. Автоимунна хемолитична анемия
32. Имунообусловена тромбоцитопенична пурпура
VIII ЧАСТ 
Автоимунни болести на бъбреците
33. Автоимунна гломерулонефрити 
ХI ЧАСТ
Трансплантация на органи при автоимунни болести 
34. Трансплантация на органи при автоимунни болести 
Х ЧАСТ 
Репродукция и автоимунни болести
35. Репродукция и автоимунни болести
Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО