- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи
 

Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи

Код: 2127MBPCLO21
Съставители: Валентина Кънева, Стоян Ставру 
Издателство:. "Св. Св. Кирил и Методий
Година: 2015
Страници: 180
Цена: 15 лв.

Описание

-- Грижата и нейните юридически пространства
-- Съвременните здравни грижи през презмата на православната биоетика
-- Правото на живот като право на избор в контекста на дородовите генетични изследвания
-- Подарено време: Продължаване на бременността при диагнози "несъвместими с живот", и перинатален хоспид
-- Български евгенични проекти в международния период: семейно здраве и "хигиенизиране" на колективното тяло
-- За някои етични и правни аспекти при оказването на медицинска помощ на деца
-- Значение на мнението и съгласието на детето при осъществяване на неговото лечение
-- Дете с дете - проблеми на бременността в детска зъзраст
-- Етични аспекти на палиативната грижа при терминално болни деца
-- Етични и правни граници на медицинската грижа при лица с деменция
-- За достойнството и евтанизация
-- Решение за преустановяване на лечението и поддържането на живота при некомпетентни пациенти

--

 
Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО