Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра
 
Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра
Код: 63189_KOL11
Д-р Р. Ганчева, Доц. А. Кундурджиев, Проф д-р Златимир Коларов, дата: 2017, твърда корица, страници: 158
 
Цена: 24,00 лв.

Съдържание

-- Използвани съкращания
-- Въведение
-- Исторически преглед
-- Разпространение, причина за нарастване на честотата и финансови аспекти на хиперурикемията и подаграта
-- Метаболизъм на пикочната киселина
-- Патологични механизми, чрез които пикочната киселина предизвиква промени в бъбреците, сърцето и съдовете

---- Патогенетични механицми на подагрозната криза и значение на хроничното подагрозно възпаление в сърдечно-съдовата патология
---- Роля на IL-18 В сърдечно-съдовата и бъбречната патология
-- Пикочната киселина и бъбречна увреда
---- Остра уратна нефрология
---- Уратна нафролитиаза
---- Хиперурикемия след бъбречна трансплантация
---- Клиника на подаграта при реципиенти на бъбречен алографт
---- Лечение на Хиперурикемия та и подаграта при бъбречно трансплантирани болни
---- Пикочната киселина - нов патологичен фактор за развитието на остра бъбречна недостатъчност при неопластични заболявания
---- Промени на серумното ниво на пикочната киселина след костно-мозъчна трансплантация
---- Развитие на метаболитен синдром след костно-мозъчна трансплантация
-- Пикочната киселина и сърдечно-съдови нарушения
-- Пикочната киселина и артериална хипертония
-- Сърдечно-съдови ефекти на урат-понижаващите медикаменти
-- Резултати от рандомизирани клинични проучвания
-- Хиперурикемия - мозъчно-съдови инциденти и Паркинсонова болест

---- Пикочна киселина и Паркинсонова болест
-- Пикочна киселина, ендотелна дисфункция и съдовата ригидност
---- Промени в сънните артерии
---- Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра
-- Хиперурикемия и прееклампсия
---- Действие на Пикочната киселина върху планцентарното съдово развитие, структура и функция
---- Пикочна киселина и хипертония на майката
---- Пикочна киселина и възпаление
---- Пикочна киселина и увреда на ендотела
---- Хиперурикемия и промени в бъбреците на майката
-- Пикочна киселина и метаболитни нарушения
---- Хиперурикемия и чернодробни промени
---- Заболявания - механизми на засягане на бъбреците, сърцето и съдовете
---- Хиперурикемия, подагра и затлъстяване
-- Възможности на точковите системи и образните методи за оценка на сърдечно-съдовия риск при пациенти с хиперурикемия и подагра
-- Собствен опит
-- Перспективи

---- Образни методи при подагра
---- Биомаркери
-- Нови терапевтични таргети и терапевтични комбинации
---- Оценка на качеството на живот

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.