- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Белодробна артериална хипертония при системни заболявания на съединителната тъкан
 

Белодробна артериална хипертония при системни заболявания на съединителната тъкан

Код: 0164MEDKOL26
Автор: Проф д-р Златимир Коларов,
Година: 2012
Страници: 110
Цена: 15 лв.

Съдържание

Артериална пулмонална хипертония. Дефиниране. Класификсация
Артериална пулмонална хипертония - патогенеза

--- Йонни канали и Артериална пулмонална хипертония
--- Ендателни и пулмонална хипертония
--- Адреномедулин и Артериална пулмонална хипертония
--- Азотен окис и Артериална пулмонална хипертония
--- Серотонин и Артериална пулмонална хипертония
--- Костен морфогенен протеин и Артериална пулмонална хипертония
--- Вазоактивен интеснинален пептид и Артериална пулмонална хипертония
--- Ангиотензин II и Артериална пулмонална хипертония
--- Натриуретични пептиди и Артериална пулмонална хипертония
--- Хипоксия и Артериална пулмонална хипертония
--- Простагландин и Артериална пулмонална хипертония
--- Патогенеза на съдовите промени при Артериална пулмонална хипертония
Тромботични съдови промени при АПХ
Имунни механизми в патогенезата на АПХ
АПХ и антифосфолипиден синдром
Хемодинамична характеристика на АПХ
АПХ - патологоанатомични изменения
Системни заболявания на съединителната тъкан и АПХ

--- АПХ и системна прогресивна склеродермия
--- АПХ при системен лопус еритематодес
--- АПХ при смесена съединителнотъканна болест
--- АПХ при синдром на Sjorgen
--- АПХ при ревматоиден артрит
--- АПХ и дерматомиозит / полимиозит
--- АПХ и системни васкулити
АПХ - клинични и физикални прояви
--- Оценка на функционалния клас
Форми на АПХ
--- АПХ в резултат на хронична БТЕ
--- Белодробна капилярна хемангиоматоза
АПХ - диагноза
--- ЕКГ
--- Рентгеново изследване
--- Ехокардиография
--- Десностранна сърдечна катетеризация
--- Тест с ходене за 6 min
Еволюция и прогноза на АПХ
Лечение на АПХ
Библиография

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО