- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия. Кинезитерапия - неврология
Физикална аналгезия - основи
 

Серия "Съвременни методи на рехабилитацията":

Физикална аналгезия - основи

Код: 30732_KLV_03
Автор: проф. Ивет Колева
Година: 2019
ISBN: 978-619-183-073-2
Размер: 14х22 см
Страници: 210
Цена: 15 лв.
Няма наличност
Поръчай

Съдържание

1. Предговор от рецензента
1.1. Болка - дефиниции, теории и терминология
1.2. Етични принципи при болка
1.3. Професионален екип за пациенти с болка
2. Медицинът на болката
2.1. Изследване на болката
2.2 Методи за лечение на болката
2.3. възможности на физикалната медицина и рехабилитацията на лечебно повлияване на болката. Физикална аналгезия - методи и механизми
3. Методи на физикална аналгезия с прилжение та естествени физикални фактори
3.1 Кинезитерапия
3.2. Хидро-балено- кинезитрапия. Подводна гимнастика
3.3. Суспензионна терапия
3.4. Пулитерапия
3.5. Механотерапия
3.6. кстензионна терапия
3.7. Пост-изометрична релаксация
3.8. Мануална терапия
3.9. Масаж
3.10. Стречинг

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина