- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Лекарят неговият пациент и болестта
 

Лекарят неговият пациент и болестта

Код: 0762GPКОНТ03
Автор: М. Балинт
Издателство:. Медицина и Физкултура
Страници: 318
Цена: 16 лв.

Няма наличност

Поръчай

Съдържание

ЧАСТ I. Диагноза
I. Общи проблеми 
II. Предложенията на пациента и реакциите на лекаря 
III. Елиминиране чрез съответни физикални изследвания 
IV. Разпространеност и оценки на невротичните симптоми 
V. Ниво на диагнозата 
VI. Съучастието в анонимност 
VII. Общопрактикуващият лекар и неговите консултанти 
VIII. Възпроизвеждане на взаимоотношението учител-ученик 

ЧАСТ II. Психотерапия 
XI. Съвет и вдъхване на увереност 
XII. Как да започнем 
XII. Кога да спрем 
XIV. Специфичната психологична атмосфера на общата практика 
XV. Общопрактикуващият лекар като психотерапевт 
---- Един труден случай 

ЧАСТ III. Общи изводи 
XVI. Апостолската функция: I
XVII. Апостолската функция: II
XVII. Лекарят и неговия пациент 
XIX. Пациентът и неговата област 
XX. Психотерапията на Общопрактикуващият лекар
XXI. Обобщение и поглед в бъдещето 
 

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина