- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
 

Симптоми и синдроми на инфекциозните болести

Код: 0190MEDMF08
Автор: Авторски колектив
 Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2007
Страници: 272

Цена: 33 лв.


Описание

През този период настъпиха значителни промени в нашите разбирания за патогенезата и лечението на инфекциозните болести, откриха се нови заболявания (лаймска борелиоза, HIV/ СПИН, ТОРС и др.), а други (марсилска треска, туларемия и др.) новоизплуваха. 

Всичко това ни даде основание да представим на колегите си третото основно преработено и допълнено издание. Нашият стремеж бе да запазим клиничната насоченост на първите 2 издания, като сме се ръководили от принципа "" от симптома към синдрома и от там към диагнозата"". 

Смисълът на книгата е да се помогне на лекуващите лекари за поставянето на ранна клинична диагноза, която е основно условие за ефективно лечение и профилактика на инфекциозните болести.

Авторският колектив на първите издания е променен, тъй като някои (проф. Б. Тасков, д-р Н. Лефтеров, д-р Гр. Нешев) са вече покойници, а проф. Ст. Йочев отказа участие поради здравословни причини, затова бяха привлечени нови автори - проф. М. Стойчева-Въртигова, доц. Р. Комитова, д-р М. Генева-Попова.

Книгата е допълнена с две нови глави - ""Токсиинфекциозен синдром"" и ""Сепсис. Шок"", които според нас са от важно значение за съвременната инфектология.
Надяваме се новото издание да бъде посрещнато с интерес от колегите ни инфекционисти, педиатри, терапевти, общопрактикуващи лекари, както и от студентите от горните курсове на обучението по медицина.
 

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО