- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Фармакология и токсикология
 

Фармакология и токсикология

Код: 0177MEDMF17
Автор: И. Крушков, М. Караиванова, И. Ламбев
 Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2006
Страници: 324

Цена: 23 лв.


Описание

Предговор
Раздел I. Обща фармакология
1. Въведение
2. Лекарство
3. Фармакокинетика на лекарствата
4. Фармакодинамика на лекарствата
5. Фактори, повлияващи кинетиката и действието на лекарствата
6. Лекарствени взаимодействия
Раздел II. Специална фармакология
7. Лекарства, действащи върху нервната система
8. Лекарства, повлияващи медиаторите на възпалението и алергията
9. Антиинфекциозни лекарства
10. Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система
11. Лекарства, повлияващи отделителната система
12. Лекарства, повлияващи дихателната система
13. Лекарства, повлияващи храносмилателната система
14. Лекарства, повлияващи репродуктивната система
15. Хематологични лекарства
16. Ендокринологични и метаболотропни лекарства
17. Противотуморни лекарства
18. Лекарства, повлияващи имунната система
19. Хомеопатията – допълнителен метод в комплексната фармакотерапия
Раздел III. Токсикология
20. Нежелани лекарствени реакции
21. Алкохол и лекарства
22. Лекарствена зависимост
23. Индуцирана с лекарства (фармакогенна) органна токсичност
24. Немедикаментозни отравяния
25. Спорт и допинг
26. Средства, повлияващи способността за управление на моторни превозни средства и работа с машини
27. Увреждане на плода с лекарства и „социални” (нетерапевтични) средства
28. Антидоти
29. Основни принципи при лечение на острите отравяния
Раздел IV. Обща рецептура на лекарствените форми
30. Рецепта
31. Рецептура на лекарствените формиОсновна литератураДопълнителна литератураАзбучен указател на лекарствата
 

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО