- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Ортопедична диагностика
 

Ортопедична диагностика

Код: 02781_MFZ65
Автор: Волфганг Рюдигер Хеп
Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2010
Страници: 160
Цена: 00 лв.
Няма наличност
Поръчай

Съдържание

Обща част
Увод
1. Из историята на ортопедията
2. Медицинска документация
3. Общ преглед на пациента
4. Растеж и зрялост
5. Неврологично изследване в ортопедията
6. Изследване на периферните съдове

Специална част
7. Специално ортопедично изследване
8. Гръбначен стълб и труп
9. Раменен пояс и раменна става
10. Лакътна става
11. Гривнена става, ръка и пръсти
13. Тазобедрена става физикално изследване
14. Колянна става
15. Ходило и стави на ходилото
16. Изследване на човешката походка
17. Ставни заболявания
18. Костни заболявания
19. Алгодистрофия (синдром на Sudeck)
20. Номенклатура на вродените малформации
21. Ортопедична експертиза на ставите
22. ЛитератураАзбучен указател

-

 

Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина