Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Управител: Серож Анжелян
Адрес: София, ул. Цар Асен 100
 
Банкова сметка
Медбук ООД
Сметка: BG 70BU IB98 8810 4079 9100
BIC:  BUIB BG SF
Банка: СИБАНК ЕАД