- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България
 

Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България

Код: 1867_MOM_01
Автор: Доц д-р Тодор Краев 
Издателство:.УИ "Св. Климент Охридски"
Година: 2010
Страници: 174

Цена: 00 лв.
Нямя наличност
Поръчай

Второ преработено и допълнено издание

Описание

В ръководството се разглежда масажът при хирургични и травматични заболявания, заболявания на нервната система, различните вътрешни заболявания, детски, кожни и други болести. 

След кратка клинична характеристика на заболяването и откриването на патологичната находка се поставят целите и задачите на масажа, описва се техниката предимно на класическия, а също и на някои рефлекторни масажи, използвани при дадена нозология.

Настоящият учебник е съобразен с официалната програма за изучаване на лечебния масаж в медицинските колежи и висшите медицински институти. Той може да се ползва обаче и от всички масажисти, които го прилагат.
Целта на това издание е да се даде смислено обяснение за действието на масажа и техниката му при отделните заболявания.

Като първо специализирано ръководство по лечебен масаж вероятно ще бъдат открити и някои пропуски. Така например недостатъчно са застъпени акупресурата и шиатцу масажа - за тях обаче има доста ръководства на нашия пазар. Към всяка забележка и допълнение сме готови да откликнем при подготовката на второто издание на учебника.

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина