Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст
 
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Код: 63200_ONK69
 
Д-р Филип Алексиев , Дата: 2017, 106 стр.
Цена: 10,00 лв.

Съдържание

-- Речник на най-често използваните съкращения
-- Увод
-- Раздел Първи
---- Автоимунни енцефалити - обща част
-- Раздел Втори
---- Автоимунни енцефалити, асоцирани с антитела срещу повърхностни антигени
---- Автоимунни енцефалити, свързани с нарушение в комплекса на волтажно - зависимите калиеви канали
---- Анти GABA рецепторни енцефалити
---- Анти AMPA рецепторен енцефалит
---- Други автоимунни енцефалити, свързани с антитела срещу повърхностни антигени
-- Раздел Трети
---- Автоимунни енцефалити, асоцирани с антитела срещу бетаклетъчни антигени
---- Други енцефалити, асоцирани с антитела срещу бетаклетъчни антигени

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.