Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст
 
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Код: 63200_ONK69
 
Д-р Филип Алексиев , Дата: 2017, 106 стр.
Цена: 10,00 лв.

Съдържание

-- Речник на най-често използваните съкращения
-- Увод
-- Раздел Първи
---- Автоимунни енцефалити - обща част
-- Раздел Втори
---- Автоимунни енцефалити, асоцирани с антитела срещу повърхностни антигени
---- Автоимунни енцефалити, свързани с нарушение в комплекса на волтажно - зависимите калиеви канали
---- Анти GABA рецепторни енцефалити
---- Анти AMPA рецепторен енцефалит
---- Други автоимунни енцефалити, свързани с антитела срещу повърхностни антигени
-- Раздел Трети
---- Автоимунни енцефалити, асоцирани с антитела срещу бетаклетъчни антигени
---- Други енцефалити, асоцирани с антитела срещу бетаклетъчни антигени

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.