- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с екстракраниални каротидни стенози
 

Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Код: 63201_ONK70
Автор: Детелина Луканова
 Издателство:.Арбилис
Година: 2017
Страници: 222

Цена: 24 лв.

 


Съдържание

Увод
Класификация на атеросклеротичните лезии
1. Хистологична класификацияна атеросклеротичните лезии
2. Тромботични усложненния на атеросклерозата
3. "Стабилни" срещу "нестабилни" плаки
4. Прогресия и регресия на атеросклеротичната плака
5. Каротидна атеросклероза
6. Клинични образни изследвания на атеросклерозата
Образни изследвания на каротидната атеросклероза
1. Мозъчно-съдова болест
2. Методи за диагностика на каротидната атеросклероза
3. Нови образни техники за изследване на морфологията на нестабилната атеросклеротичната плака и циркулиращи биомаркери
4. Съвременен поглед върху решените и нерешените проблеми в диагностиката и лечението на атерокраниалните каротидни стенози
Възможностите на неинвазивните образни изследвания за диагностика на нестабилната каротидна плака
1. Изследвания
2. Резултати
3. Обсъждане
4. заключение 
Евективни скринингови стратегии за превенция на мозъчно-съдова болест
1. Терапевтични възможности
2. Индикации за образно изследване на каротидната буфуркация
3. Ефективнаст на ултразвуковия скрининг 
Оптимална медикаментозна терапия при пациенти с екстракраниални каротидни стенози
1. Доколко актуални са клиничните ръководства за лечение на екстракраниални каротидни стенози
2. Медикаментозната терапияна екстракраниални каротидни стенози
3. Оптимална медикаментозна терапия и каротидна ендартеректомия 
4. Оптимална медикаментозна терапия и каротидно стентиране
Съвременно лечение на екстракраниалните каротидни стенози - медикаментозната терапия на, хирургия или стентиране?
1. Подобрената медикаментозната терапияна и мястото й в лечението на каротидната болест 
2. Настоящи и бъдещи проучвания върху каротидни стенози
3. откриване на "високорисковия" пациент с асимптоматична каротидна стеноза
4. Съвременно състояние на реваскулиризациите, подобряващо изхода от тях.
5. Заключение и препоръки за клиничната пракгика 

 

--

 
Биохимия, патобиохимия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО