Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Ръководство за практически упражнения по микробиология
 

Ръководство за практически упражнения по микробиология

Код: 62196_PLE_26
Автор: Х. Хиткова, П. Лачовска, М. Моллова, К. Лисаева
Издателство:. Медицински университет Плевен
ISBN: 978-954-756-219-6
Година: 2018
Страници: 113
Цена: 40 лв.

Описание

В това цветно и добре онагледено ръководство са включени основни раздели, като микробиологични лаборатории, видове устройство и оборудване; изисквания за безопасност на лабораторния труд; структура и морфология на бактериите и методи за наблюдение на бактериалните клетъчни органели; микроскопи - видове устройство и приложение в микробиологичната диагностика; микроскопско изследване на бактериите в неоцветено и оцветено състояние; приготвяне на микроскопски препарати и оцветителни разтвори; оцветителни методи за светлинна микроскопия - просто и сложни методи за оцветяване на бактериите; култивиране на бактериите; храниелни среди - изисквания, видове и състав; методи за определяне броя на бактериите; микробиологични посявки, изолиране на чиста микробна култура; стерилизация и дезинфекция и много други теми.
 

----

 

Медицинска литература, микробиолотия, биология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО