- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Онкология
Колоректален карцином усложнен с малигнена чревна обструкция
 

Колоректален карцином усложнен с малигнена чревна обструкция

Код: 62431_PLE_35
Автор: Сергей Илиев
ISBN: 978-954-756-243-1
Формат 16 х 24 см.
Година: 2020
Страници: 136
Цена: 75 лв.

Онкологична издържаност, тайминг и хирургични техники

Описание

Терапевтичното поведение при диагностициран колоректален рак в условията на елективна хирургия е уточнен и стандартизирано, докато поведението в условията на спешност зависи от компетентността на хирурга и опита му в спешната хирургия. Основният мотив, от който се ръководи хирургичният икип е, на първо място, запазване живота на пациента, без да се обръща сериозно внимание на онкологичната издръжливост и последващите от неспазването й морбидите и леталитет.
Цел на настоящата монография е да разгледа световните стандарти и препоръки, утвърдени при лечението на КРК в условията на спешност, възможността за извършването на онкологично издържани операции, както и тайминга и хирургичните техники при лечението на пациенти с малигнена дебелочревна обструкция.
 
 

--

 
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО