- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Хирургия
Възлообразуване в хирургията
 

Възлообразуване в хирургията - Теоретично и практическо учебно пособие базирано на клиничен и експериментален опит. 

Код: 62462_PLE_37
Автор: М. Караманлиев, Т. Делийски, Д. Димитров
ISBN: 978-954-756-246-2
Формат А4
Година: 2020
Страници: 124
Цена: 28 лв.

Теоретично и практическо учебно пособие базирано на клиничен и експериментален опит. 

Описание

Специалният интерес на авторите към възлообразуването в хирургията е породен от следните обстоятелства:
  • убеденост, че възлообразуването е важна част от хирургията. Тази дейност се извършва от всички лекари с хирургична насоченост на своята специалност (обща хирургия, гинекология, УНГ, съдова хирургия, кардиохирургия, неврохирургия, ортопедия, урология, очни болести и други)
  • в специализираната литература възлите са представени като правилни и неправилни, а в ежедневието си хирурзите често оформят различни конфигурации и ги приемат също за удачни
  • наблюдения, че липсват обучителни акценти по възлообразуване. Лекарите обикновено създават собствени модификации, на често заимствани от по-опитните им колеги
  • липсват детайлизирани илюстровани теоретико-практически ръководства, улесняващи изграждането на опитмално техническо поведение
  • липса на популяризирани тренировъчни модели за тренинг и самооценка на ефективността на тази хирургическа дейност
  • липса на задълбочени проучвания и оценка на качествата на използваните възли.
 
 
 

--

 
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО