- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Мултидетекторна компютърна томография
 

Мултидетекторна компютърна томография

Код: 2068MBPRAI09
Автор: К. Велкова и колектив
Издателство: Райков
Година: 2015
Страници: 76
Цена: 12 лв.

Описание

Мултидетекторният компютърен томограф предоставия бърза, достоверна и точна диагностика на органи от различни анатомични области.
Технологичният скок в развитието на компютърна томография започна с представянето през 1998 г. на 4-слайсова система. Бързият прогрес доведе до произвеждането на многослайсови КТ, двойно енергийни, използвани днес и като обект на непрекъснато усвършенстване. 
Последните генерации МДКТ предлагат нови диагностични възможности и са ново стимулиращо предизвикателство пред обрацния диагностик.
 

Съдържание

Използвани съкращения
Физико-технически аспекти

-- Характеристики на сканиране
-- Уредби с двойна енергия
-- Радиационна защита
Контрастно усилване
-- Фактори при пациентите които повлияват контрастното усилване
-- Променливи при инжектирането но КМ които повлияват контрастното усилване
-- Пациенти с по-висок риск за реакция към интравенозна КМ
-- Обсъждане на използването на гастроинтестинални контрастни вещества
-- Пациенти с риск от индуцирана от КМ нефропатия
Артериално усилване
-- Изображения на тялото
-- КТ ангиография
Паренхимно усилване
Транзитно време
Физиологичен разговор


Специални изследвания
Изобразяване на мозък, глава и шия при МДКТ
-- Общи положения
-- Изследвания
Изобразяване на гръдния кош при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
Изобразяване на сърдечно-съдавата система при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
Изобразяване на абдомен и малък таз при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО