- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Физиология - том 1
 

Физиология - том 1

Код: 21236_SIM05
Автор: Е. Янков 
Издателство:.Симел,
Година: 2007
Страници: 156
Цена: 14 лв.

Съдържание

1. Физиология на клетката
Клетъчна мембрана 
......Двоен липиден слой 
......бранни протеини 
......Гликокаликс 
Транспорт през клетъчната мембрана 
......Транспорт на малки молекули и йони
............. Пасивен транспорт
............. Активен транспорт
......Везикулен транспорт
Междуклетъчна сигнализация
......Междуклетъчна сигнализация с участието на вътреклетъчни рецептори
......Междуклетъчна сигнализация с участието на мембранни рецептори
......Адаптация на прицелните клетки 
Мембранен потенциал
......Дифузионни потенциали
......Значение на йонните помпи за възникването на мембранния потенциал
2. Хомеостаза, регулаторни механизми
Хомеостаза
Регулаторни механизми
3. Обща физиология на възбудимите клетки
Видове промени на мембранния потенциал. Електротонични
потенциали
Възбуждение. Видове възбудими мембрани 
.......Електровъзбудими и електроневъзбудими мембрани. Видове йонни
.......каналчета
.......Възбуждение на електровъзбудимите мембрани
.......Възбудимост. Рефрактерни периоди
.......Провеждане на акционния потенциал 
Синапен
.......Химични синапси 
.......Електрични синапси 
4. Обща физиология на нервната система
Физиология на нервната клетка 
Видове неврони
Връзки между невроните 
Рефлексии реакции 
Централна невроглия

---

 
Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО