Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
 
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
Код: 21328_SIM29
Под ред. на проф. д-р Александър Г. Стойнев 
Дата на издаване: 2015, Страници: 560
 
Цена: 22,00 лв.

Описание

Патофизиологията е интердисциплинарна медицинска наука, която играе ролята на свързващо звено между фундаменталните дисциплини от една страна, и клиничните дисциплини и медицинската практика – от друга. Настоящият учебник е предназначен за студенти от специалноста дентална медицина. Включеният в учебника материал позволява да се използва за обучение по патофизиология на студенти от съответните факултети на медицинските университети в страната.

Включени са раздели по обща патофизиология, където се разглеждат темите, свързани с нарушенията на клетъчната функция, на имунитета, на местното кръвообращение, на терморегулацията, на тъканния растеж и др. В раздела специална патофизиология се представят нарушенията на кръвната, на дихателната, насърдечно-съдовата, на храносмилателната, на ендокринната и на нервната система.

Съдържание

ОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
1. Патофизиологията като медицинска дисциплина - предмет, задачи, методи и историческо развитие
2. Учение за болестта, етиологияи патогенеза
3. Нарушения на клетъчната функция
4. Реактивност и резистентност, нарушения на имунитета
5. Нарушения на местното кръвообращение и микрациркулация
6. Нарушения на терморегулацията - треска и хипертермия
7. Възпаление
8. Нарушения на тъканния растеж, патофизиологията на туморите
СПЕЦИАЛНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
9. Нарушения на кръвната система
10. Нарушения на дихателната система
11. Нарушения на сърдечно-съдовата система
12. Хипоксия
13. Нарушения на храносмилателната система
14. Патофизиология на черния дроб
15. Нарушения на обмяната на веществата
16. Нарушения на отделителната система
17. Нарушения на водно-електролитната обмяна и киселинно-алкалното състояние
18. Нарушения на ендокринната система
19. Нарушения на нервната система

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.