Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Фармакотерапия
 

Фармакотерапия

Код: 30619_SIM_34
Автор: Гео Нешев
 Издателство:.Симел,
Година: 2018
Страници: 256

Цена: 20 лв.

 


Съдържатие

Въведение
Фармакотерапия - фундоментална дисциплина
I. Обща част - фармакология
1. Фармакология - определение и същност. птонятие на лекарство - видове. Изписване на лекарства. Рецепти - видове 
2. Доза и дозиране на лекарствата. Ефективност и рационалност на фармакотерапията - Ли дърг
3. Фармакокинетика на лекарствата. Клинично значение на фармакокинетичните показатели. Борба с фалшивите лекарства
4. Нежелани лекарствени реакции. Поведение на лекуващия екип
5. Фактори, повлияващи кинетиката и ефекта на лекарствата
5.1. Възрастови фактори: старческа възраст, детска възраст
5.2. Фармакотерапия в условията на бременно