Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи - първа част
 
НОВО
Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи - първа част
Практикум по акушерски грижи при нормална бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум
 
НОВО
Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Остър панкреатит
 
НОВО
Остър панкреатит
Трудова медицина и обществено здраве - първа част
 
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия  
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
Код: 0352STEMD47
Г.Дейничин,Р.Димов, И.Дейничина
Дата: 2013, Стр: 232, твърда корица
 
Цена: 18,00 лв.

Съдържание

Абревиатурен списък
1. Въведение 15
2. Литературен обзор
2. 1. Исторически данни
2. 2. Вътрекоремни налягания в норма и патология
2. 3. Абдоминален компартмънт синдром
2. 4. Диагностика на ВКХ и АКС
2. 5. Патофизиология на повишеното ВКН
2. 6. Лапароскопия и ВКХ
2. 7. ВКХ, АКС и полиорганна недостатъчност (ПОН)
2. 8. Превенция и лечение на ВКХ и АКС
3. Материал и методи
3. 1. Материал
3. 2. Методи
4. Резултати и обсъждане
4. 1. Експериментална част
4. 2. Клинична част
5. Обобщение
6. Книгопис
Кратка история на III Хирургическа клиника при Медицински Университет Пловдив

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*

форма за поръчка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

При получаване на пратките от офисите (без значение от коя куриерска фирма) за всяка точка в Р. България:

До 3 кг. 3.50 лв.
До 5 кг. 5.50 лв.

или

на адреса определен от Вас - За София: до 5 кг. 3.50 лв.

на адреса определен от Вас - Извън София: до 3 кг. 4.20 лв.

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.
Времето за доставка до всяко населено място на територията на Р България е от 2 до 3 дни.

Многобройните Ви поръчки ще се изпращат в една пратка