- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Хирургия
Неврохирургична патология на трети вентрикул
 

Неврохирургична патология на трети вентрикул

Код: 82770_TRP_01
Автор: Под редакцията на проф. д-р Стефан Габровски
Издателство: Труд и Право
ISBN: 978-954-608-277-0
Формат: 17 х 24 см.
Корица: Твърда
Година: 2020
Страници: 562
Цена: 90.00 лв.

 

Съдържание

1. Бележки върху анатомията и физиологията на структурите, изграждащи трети вентрикул
2. Класификация и полиморфизъм на неврохирургичната патология в трети вентрикул
3. Патоморфологична характеристика на туморите на трети вентрикул и пинеалната област
4. Клиника на патологичните процеси в трети вентрикул
5. Диагностични методи при патологичните процеси в трети вентрикул
6. Хирургични достъпи до трети вентрикул
7. Клиничен материал и метод
8. Овладяване на интракраниалния хипертенсионно-хидроцефален синдром
9. Избор на поведение и подход при обемните процеси в пинеалната област и задните отдели на трети вентрикул
10. Директна хирургия и клинични наблюдения при патологичните процеси в задните отдели на трети вентрикул и пинеалната област
11. Директна хирургия и клинични наблюдения при обемните процеси в предно-горните отдели на трети вентрикул
12. Избор на поведение и подход при обемните процеси в предно-базалните отдели на трети вентрикул
13. Ендоскопска ендоназална хирургия на трети вентрикул
14. Транссфеноидален достъп към предно-базалните отдели на трети вентрикул
15. Транскраниални достъпи
16. Транскраниална или ендоскопска хирургия?
17. Микрохирургията на обемните процеси, обхващащи предно-базалните отдели на трети вентрикул
18. Анализ на собствените резултати от хирургичното лечение на обемните процеси в предно-базалните отдели на трети вентрикул
Заключение
 
Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО