- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Психология. Психотерапия
Психопатология. Казуси - Втора част
 

Психопатология. Казуси - Втора част

Код: 91214_VAP_118
Автор: под ред.на Надежда Маджирова
Издателство:.Лакс бук
Фоормат: А4
ISBN: 978-619-189-121-4
Година: 2019
Страници: 439 - 852
Цена: 32 лв.

Описание

Точно преди една година излезе първата част на книгата, в която бяха разгледани някои исторически данни, норма и абнормност в психопатологията, нозология и класификация, психопатологични, ични и психологични аспекти на афективните и шизофренни разстройства. Книгата предизвика особен интерес сред големите психиатри, привърженици на класическата психиатрия и от студентите по психология (бакалаври и магистри), които възнамеряват да се насочат към клиничната психология. Тези, които са запознати с първата част с нетърпения очакват следващите две. 
ВЪв втората част се акцентира на невротичните разстройства, зависимостите, сексологичните пролеми, съдебната психиатрия, разстройствата в ДЮВ и аутизмът.
Разгледани са психопатологичните прояви у някои гениални личности.
Отново искам да изкажа благодарност на проф. Стаматов, който ме мотивира да преподавам психопатология на студентите по психология в ПУ „П. Хилендарски" - Пловдив. Някои от тях бяха не само любознателни,но и подчертано интелигентни. Тяхното необичайно нестандартно мислене и стремежътт им по свой начин да интерепретрат психологичните проблеми на техни близки, на герои от филмите или от прочетените книги, ме мотивираха да търся отговори на много от поставените им на лекциите въпроси. Мисля, че ние взаимно си помагахме. Те ми подсказваха странни и интересни идеии хрумвания, на които аз търсех отговор за да задоволя тяхното любопитство и обогатя моите знания в психопатологията. В резултат от това взаимно сътрудничество някои казуси от студентските разработки са включени в настоящата част. Техните описания са толкова задълбочено и зряло описани и анализирани, че аз като техен преподавател не си позволих нищо да променя. От 50-те ра, повечето от които са известни специалисти в дадена област с дългогодишен стаж, се нареждат имената на 15 студенти (бакалаври и магистри). Какво по стимулиращо от това за младите хора прхождащи в дебрите на психологията.

След дългогодишния ми клиничен и преподавателски стаж мога да твърдя, че психологията и психиатрията са специални науки и този, който се е докоснал до тях никога не е останал безразличен.Никой случайно не се е насочил към психологията/психиатрията.
Те вървят ръка за ръка и се срещат навсякъде в обществото - в норма и патология. За разлика от болните в другите клинични диплини, психиатричните казуси са уникални.
Всеки случай е специфичен и специален за себе от психологична и психиатрична гледна точка. Казусите се запечатват в съзнанието ни със своята нтичност и неповторимост.
Когато бях ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология в МУ - Пловдив, изпратих 400 писма до всички психиатрични центрове в страната ни.
За съжаление малко психиатри се озоваха на посланието ми. Жалкото е, че ще отнесат със себе си неповторимите и неописани случаи.
Смятам,че ще е несправедливо да не се опишат историите на тези болни, не само защото те са по-истински от героите на най-великите романисти и новелисти, но и защото биха помогнали на специалистите да се ориентират по-лесно и бързо за правилната диагноза и да приложат адекватна медикаментозна и психотерапевтична терапия.
В третата част ще имате възможност да се запознаете с над 100 рядко срещани симптоми и синдроми, както и различните психотерапевтични и фармакотерапевтични методики.
Особено място е глено на хипнотерапията в психиатричната и психологична практика, на хомеопатията и билко- лечението.
Отново както в първата част ще завърша с думите на проф. Ташев: „Който се е венчал за психиатрията, никога не се е отказал от нея".
 

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО