- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Ендотелна дисфункция и коронарна болест
 

Ендотелна дисфункция и коронарна болест

Код: 91351_VAP_121
Автор: Петър Николов
Издателство:.Лакс бук
Фоормат: 14 х 21 см.
ISBN: 978619189135
Година: 2019
Страници: 236
Цена: 19.20 лв.

Описание 

Съдовият ендотел се разглежда, като ендокринен, паракринен и автокринен орган, свързан с поддържане на съдовата хомеостаза. Общоприето е схващането, че началото на атеросклеротичния процес започва с дисфункция на ендотела.
Ендотелът контролира балансираното освобождаване на различни вазоконстриктивни или вазодилатационни субстанции, регулира системите за коагулация и фибринолиза, както и отделя различни про- или противовъзпалителни медиатори, пролиферативни и антипролиферативни фактори. Пълното разбиране за ендотелна дисфункция включва генерализиран дефект на всички хомеостазни механизми свързани с функциите на ендотела.
Играейки важна роля за атеросклерозата, ендотелната дисфуннкция има отношение и към различните съдови локализации - коронарна, периферна, мозъчна.
Обект на монографичния труд е разкриването на сложните взаимодействия на ендотелната дисфункция и коронарната болест на сърцето. Имайки предвид, че исхемичната болест на сърцето има различни форми, то ендотелната дисфункция се преплита по различен начин с тях.
Монографията отделя голяма част за функциите на нормалния ендотел. От там се формулира сложното понятие и проявите на ендотелната дисфункция.
Специална част се отделя на начините за изследване на ендотелната дисфункция.
Сама по себе си тя може да засяга както големите артерии, така и микроциркулацията. Изследванията на ендотелната дисфункция на големите артерии имат предимството да установяват функционални и структурни промени в тях. Промените в микроциркулацията трудно се визуализират и предимно се определят техните функционални отклонения.
В клиничен аспект е от особена важност ла се на какво се дължи определи исхемията - големи епикардни съдове или микроциркулация. Опростено е да се отъждествява исхемията с коронарната стеноза или спазъм. В част от случаите промените в микроциркулацията могат да бъ¬дат водещи - микроваскуларна ангина, Такоцубо кардиомиопатия, “X” синдром, необстуктивни коронарни инциденти.
Често срещано и сложно е взаимодействието между макро и микро-васкуларната коронарна ендотелна дисфункция. Това взаимодействие е почти задължително при острите коронарни синдроми, процесите на дестабилизация и оклузия на коронарния съд, както и при последващата реканализация и инвазивни процедури.
Ендотелната дисфункция е не само начало на атеросклеротичния процес, но и съпътстващо явление в следващите етапи на атеросклерозата и настъпващите и усложнения. Тя има отношение в целия процес на сърдечно-съдовия континиум: от началното съдово увреждане, през оформянето на атеросклеротичната плака, настъпващите усложнения до терминалния стадий. В монографичния труд има стремеж да се определи нейното значение за разнообразните клинични прояви и усложнения на коронарната болест.
Специално внимание се отделя на възможността за повлияване на ендотелната дисфункция. Подробно се разглеждат немедикаментозните и медикаментозни средства за нейното повлияване.
Имайки предвид значението на ендотелната дисфункция за съдовото стареене и глобалното здраве се формулират факторите, които я предизвикват. Грижата за нормалното функциониране на ендотела минава през предотвратяване на рисковите фактори, здравословния начин на живот (диета, физическа активност), медикаментозната терапия.
 

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО