- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Въведение в Медицина основана на доказателства
 

Въведение в Медицина основана на доказателства

Код: 0289MEDVAP50
Автор:Колектив
Издателство:.LaxBook
Година: 2004
Страници: 270
Цена: 15 лв.

Описание

Медицинската наука напредва бързо, учебниците остаряват докато са още в печатницата, а лекарят, потънал в ежедневната практика, трудно намира време и сили да достигне до новите научни доказателства, за да ги приложи в своята практика.
Ако сте практикуващ Лекар, който

- уважава своя Професионализъм и се стреми към Самообразоване,
- разбира тревогата и предпочитанията на Пациента си,
- вярва в здравия Разум и Напредъка на медицината, тогава тази Книга е за Вас.


Тя е въведение към нов образец на медицинско обслужване, създаден в информационното общество на цивилизования свят и разпространяван като Evidence-Based Medicine (EBM) - Медицина основана на доказателства (МОД).

МОД не е нова форма на диагностика, терапия, клинична епидемиология или биостатистика, но обединява най-добрите техни придобивки с помощта на информационна технология, за да служи на една единствена цел - по-добра грижа за болния.

С този компилативен труд за МОД, заедно ще се опитаме да подобрим способността си да откриваме уместните медицински доказателства в един динамичен свят, критично да ги оценяваме и да ги превръщаме в полезно за пациента лечебно действие.
Дано успеем!

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО