- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 2
 

Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3

Код: 0280MEDVAP59
Автор: Под редакцията на Деспотова-Толева 
Издателство:.LaxBook
Година: 2015
Страници: 778
Цена: 48 лв.

Съдържание

-- Акушерство и тинекология с фокус върху общата практика
-- Изследване по време на бременност
-- Гинекология
-- Изследванията в гинекологията
-- Детето в общата медицинска практика
---- Детското благополучие: ролята на общопрактикуващия лекар 
---- Детето като пациент в общата практика - ключови постановки
---- Детското здраве в Япония
---- Морфологични и функционални особености на новороденото 
---- Върху някои актуални аспекти на работата на ОПЛ с децата в училищна / пубертетна възраст
---- Сътрудничество между ОПЛ и педагога при работа със специфични групи деца
---- Профилактична дейност при деца в уславията на общата практика
---- Често срещани симптоми в детската възраст 
---- Болката в детската възраст 
---- Роля на ОПЛ в грижите за детското здраве
---- Мястото и ролята на ОПЛ при откриване, проследяване, лечение и експертиза на деца с често срещани заболявания на ушите, носа и гърлото
---- Ролата на ОПЛ в предпазването и справянето с детската затлъстяване
---- Най-чести спешни състояния в педиатричната практика на ОПЛ 
---- Вземане на решение в общата практика с фокус върху децата
---- Общи принципи на лечение в детската възраст в условията на общата практика
---- Продължителни грижи за деца в общата практика
---- Детето като пациент, нуждаещ се от палиативни грижи
---- Информация за родители и пациенти
---- Интернет като източник на информация
-- ОПЛ експерт по детското здраве
-- Оториноларингология с фокус върху общата практика
-- Физикално лечение и рехабилитация с с фокус върху общата практика 
-- Спешна медицина с с фокус върху общата практика 
-- Палиативни грижи с с фокус върху общата практика 
---- Актуалност на палиативните грижи
---- Палиативни грижи в общата медицинска практика
---- Най-често срещани симптоми при палиативни пациенти с фокус върху общата практика
---- Диагноза, лечение и контрол на болката при палиативни пациенти
---- Домашни грижи за палиативни пациенти 
-- Образна диагностика с фокус върху общата практика 
---- Въведение в образната диагноза 
-- Духовни грижи в общата практика
-- Електронно здравеопазване с фокус върху общата практика 
---- Електронно здравеопазване с фокус върху общата практика 
---- Мобилно здраве
---- Телемедицински дейности
---- Електронно пациентско досие
---- Взаимоотношения лекар/пазиент н условията на електронно здравеопазване
---- Електронно обучение и електронно наука
---- Качество на общата медицинската помош

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО