- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Учебник по психиатрия за студенти по медицина
 

Учебник по психиатрия за студенти по медицина

Код: 0444VAPPSY64
Автор: Под редакция на В. Акабалиев 
Издателство:.LaxBook
Година: 2015
Страници: 200
Цена: 12 лв.

Съдържание

ОБЩА ПСИХИАТРИЯ
1. История на психиатрията. Основни теоретични направления. Д. Стоянов 
2. Изследване на психично болен, Т.Атанасов,М. Мантарков 
3. Нарушения ВЪВ възприятието. 3 Арабаджиев С .Ангелова. В. Акабалиев 
4. Нарушения на мисленето по протичане И структура. В. Komemapoe, С. Ангелова. В. Акабалиев ... 
5. Нарушения на мисленето по съдържание. В Акабалиев. В. Kотетаров. С. Ангелова 
6. Нарушения на емоциите. Т. Атанасов 
7. Нарушения в паметта. С. Кандиларова. В Акабалиев 
8. Нарушения на воля, психомоторика и внимание. И. Митрев 
9. Нарушения на съзнанието. 3. Арабаджиев. С. Ангелова. В. Акабалиев 
10. Невроанатомия И невроразвитие - I. В. Акабалиев. А. Каканакова 
11. Невроанатомия И невроразвитие - II. А. Каканакова. В. Акабалиев 
12. Функционална невроанатомия. В. Акабалиев. А. Каканакова 
13. Психиатрична генетика. А. Каканакова. В. Акабатев 
14. Антипсихотици. Транквилизатори. М. Мантарков. И. Митрев 
15. Антидепресанти. Стабилизатори на настроението. М. Мантарков 
16. Психотерапия, содиотерапия, рехабилитация. Р. Масалджиева, В. Кадиян 
17. Психиатрична нозология - класификации и номенклатура. Д. Стоянов 
СПЕЦИАЛНА ПСИХИАТРИЯ
18. Разстройства на невроразвитието: Разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност (РДВХ). Аутистично разстройство. В. Акабалиев. 3. Арабаджиев 
19. Разстройства на невроразвитието: Интелектуална неспособност. Специфични разстройства В обучението. 3. Арабаджиев. В. Акабалиев 
20. Психични разстройства, дължащи се на соматично заболяване. С. Хаджиева. В. Акабатев 
21. Психотично разстройство. Шизофрения. В. Komemapoe. В. Акабалиев 
22. Други психотични разстройства. В. Акабатев. В. Komemapoe 
23. Биполярни разстройства. М. Мантарков 
24. Депресивни разстройства. М. Мантарков 
25. Тревожни разстройства. П. Нончев. В. Акабатев 
26. Обсесивно-компулсивно И сходни разстройства. В. Акабалиев. П. Нончев. С. Георгиев 
27. Посттравматични И стресови разстройства. С. Георгиев. В. Акабалиев 
28. Разстройство със соматични симптоми и сходни разстройства, с. Кандиларова. В. Акабалиев 
29. Хранителни разстройства. С. Хаджиева. В. Акабатев 
30. Сексуалност и сексуални разстройства. С. Попов 
31. Разстройства, свързани с психоактивни вешества. Основни синдроми. А. Каканакова. В. Акабалиев 
32. Разстройства, свързани със специфични пснхоактивни вещества, В. Акабалиев. А. Каканакова. С. Георгиев 
33. Психиатрия на късната възраст. И. Митрев. Р. Масалджиева 
34. Личностови разстройства. Т. Атанасов 
35. Спешна психиатрия. И. Митрев. В Митрева

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина


форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО