- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II
 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II

Код: 90675_LAX91
Автор: Подредакцията на Л. Деспотова-Толева
Издателство:.LaxBook,
Година: 2017
Страници: 230
Цена: 15 лв.

Съдържание

-- Правото на продължителни и палиативни грижи - неотменно човешко прово
-- The role of the family physician in palliative care
-- The current and the future of long-term care system in Balkans: soiution proposal
-- Evidenie on economic status of palliative management: literature review
-- Devloping a social funding model by cooperatives business for palliative care management
-- End of lifr care in walthem forset
-- Activities for devlopment of palliative care in the republic of Macedonia
-- Approach to palliative ill at home
-- The role of the family doctor treating patients with dementia
-- Здравни грижи при пьценти в палиативната фаза на болеста
-- Медицинско осигуряване на пациенти на продължителна терапия при бедствени ситуации
-- Духовната грижа: естествена част от общата грижа за пациента
-- Психопрофилактика за близките на онкоболен пациент
-- Съочщаване на лоша новина. Загуба и скръб. Подкреба след онкологична смърт
-- Възможност за контрол на малигнени плеврални изливи
-- Фармакотерапия на констипация при пациенти с авансирало онкологично заболяване
-- Раковата болка и нейното влияние върху качеството на живота на онкологично болни с авансирало заболяване
-- хибридни операцииш в съвременната съдова хирургия при критична исхемия на долните крайници
-- Healthy hearts: children as parents guardian or how to raise healthy parents (abstract) 
-- Детето и градът (резюме) 
-- Страдание и музика 
-- терапия с визуални изкуства в продължителните и палиативни грижи
-- Музикотерапия (резюме) 
-- Калиграфията като арт-терапия (резюме)
-- Занимателна трудотерапия - важен фактор в лечението на онкоболни 
-- Терапия чрез музика: Опит от ДЦДУ

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО